Målsättning enkelhet, smidighet och minskade utsläpp – HRT:s styrelse godkände MBT 2019-ramprogram

HRT:s styrelse godkände nytt ramprogram för markanvändning, boende och trafik MBT 2019.

Hur man reser och bor i Helsingforsregionen under de kommande årtiondena? Hur kan vi få två miljoner invånare och en miljon arbetsplatser att fungera tillsammans så att vi får alla nyttor av tillväxten och människorna mår så bra som möjligt?

HRT:s styrelse godkände på tisdagens möte ramprogrammet för markanvändning, boende och trafik MBT 2019. Syftet med programmet är att göra vardagen i Helsingforsregionen lätt och hälsosamt och att resorna är smidiga och trygga. I MBT-ramprogrammet beskrivs hur MBT-planeringsprocessen genomförs i regionen och vilka är de viktigaste teman. I ramprogrammet görs upp riktlinjer också för hur utsläppen från trafiken kan minskas tydligt. Målet för minskning av utsläppen för utsläppskällorna utanför den handlande sektorn som EU har gett Finland och till vilken också trafiken hör är 39 procent från års 2005 nivå fram till 2030.

Under MBT 2019-planeringsprocessen görs upp en enhetlig plan över markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen. I MBT-planen ingår också den lagstadgade trafiksystemplanen över Helsingforsregionen. För denna plan ansvarar HRT. I trafiksystemplanen definieras hur trafiksystemet kommer att utvecklas under de kommande åren så att trafiksystemet fungerar bättre och är mer hållbart och vilka är de viktigaste enskilda utvecklingsmålen.

”Människorna stannar inte vid kommungränserna: människornas vardag, arbete och fritidssysselsättningar finns i olika delar av Helsingforsregionen. Vi vill göra tätt samarbete i regionen för att kunna genomföra en helhet där människorna har lätt att leva och resa”, säger Sini Puntanen, direktören för HRT:s trafiksystemavdelning.

Nästa vår genomför HRT en enkät där man samlar in åsikter från regionens invånare och kommunpolitiker om utveckling av Helsingforsregionen. Resultaten kommer att publiceras i mars-april.

Regionens beslutsfattare godkänner MBT-ramprogrammet våren 2019.

”Regionen växer i rask takt.  Allas mål är att tillväxten sker så hållbart att den ger nytta för oss alla och att skadeverkningar är så små som möjligt. Trafikökningen styrs till hållbara färdsätt: kollektivtrafik, gång och cykling”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.