Mellersta Böle förnyas – det blir en tillfällig station och nya trafikarrangemang

Den omfattande ombyggnaden av Mellersta Böle fortskrider med ändringar på Böle station och trafikarrangemangen i området. Den tillfälliga stationen tas i bruk i mars 2017 och den betjänar passagerare till hösten 2019 tills den nya stationen i Böle blir färdig. Ibruktagandet av den tillfälliga stationen påverkar också kollektivtrafiken.

Nuvarande Böle station rivs ända ner till stationshallens golvplan och under byggarbetet används en tillfällig station. Den nya stationen blir en del av Tripla som byggs till centrum för Mellersta Böle.

Den tillfälliga stationen förverkligas som en brokonstruktion: en stationsbro går ovanför spåren, en övergångsbro går över Bangårdsvägen till Östra Böle varifrån en förbindelsebro fortsätter från övergångsbron till Semaforbron. I östra ändan av stationsbron finns en tillfällig stationsbyggnad i tre våningar med varma vänthallar och två affärslokaler.

 

Tillfällig station tas i bruk i mars

Den tillfälliga stationen  tas i bruk i mars 2017 och den betjänar passagerare till hösten 2019, då nya Böle station, köpcentret Tripla och parkeringsanläggningen blir färdiga. Under våren 2017 är den tillfälliga stationen och den nuvarande stationen i bruk samtidigt. Den nuvarande stationen stängs i juni 2017 och dess rivning börjar.

En del av brokonstruktionen av den tillfälliga stationen är redan på plats. Under slutet av året byggs övergångsbron och förbindelsebron. Dessa arbeten kan påverka trafiken.

 

Påverkar kollektivtrafiken

Ibruktagandet av den tillfälliga stationen påverkar gångtrafiken och omstigningarna mellan trafikmedel i Böle.  Kollektivtrafiken fungerar trots byggarbeten men buss- och spårvagnshållplatserna flyttas.

Den största ändringen är att hållplatserna på Bölebron dras in. Busslinjer som nu använder hållplatsen stannar antingen på Bangårdsvägen (23, 23N, 506) eller på Stinsgatan (50, 58, 58B, 59, 518, 551). Linjerna 58 och 58B får en delvis ny rutt i Böle som går från Böle station till Aleksis Kivi gata via Östra Böle.

Spårvagnarna kommer att ha hållplatser på Bangårdsvägen så som nu men hållplatsernas läge ändras något. Spårvagnarna 7A och 7B stannar på Bangårdsvägen och har en gemensam hållplats med busslinjerna 69, 506 och 848 vid den tillfälliga stationen. Avgångshållplatsen för spårvagn 9 ligger direkt under stationsbron.