Busslinjenät i nordöstra Helsingfors och spårvagnsnät förnyas

Det sker stora ändringar i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen även 2017. De största ändringarna i år är de nya rutterna som vissa Helsingfors spårvagnslinjer och busslinjerna i nordöstra Helsingfors får. Dessa och andra ändringar i HRT:s trafik som planerats för 2017 ingår i trafikeringsplan som HRT har publicerat. Förutom ändringar i spårvagnslinjerna och busslinjerna i nordöstra Helsingfors blir det också ändringar i metrotrafiken samt i busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö i samband med trafikstart på västmetron.

Utgångspunkten för utarbetande av trafikeringsplanen har varit att västmetron börjar trafikera i början av sommartrafik 19.6.2017. Ifall västmetron inte kan tas i bruk då fortsätter busslinjerna i södra Esbo, på Drumsö och i Kyrkslätt att köra som under vinterperioden 2016-2017.

Trafikeringsplanen kunde kommenteras på HRT:s webbsida 14.12.2016-10.1.2017, och under denna tid fick man in 190 kommentarer.

”Startandet av västmetron och de stora ändringarna i busstrafiken som västmetron medför är de viktigaste ändringarna i trafiken i år”, säger kollektivtrafikavdelningens direktör Tero Anttila.

Andra stora ändringar är de nya spårvagnsförbindelserna i stadskärnan samt den stora ändringen i linjenätet i nordöstra Helsingfors.

 

Orsak till ändringar i spårvagnsrutter är den ökande trafiken i stadskärnan

Spårvagnslinjenätet förnyas grundligt i början av hösttrafiken 14.8.2017 när linjerna 1, 2, 3, 7 och 9 får nya rutter.

Linje 1 börjar köra från Eira till Kottby via Fredriksgatan, Bulevarden, Glaspalatset, Runebergsgatan, Sörnäs och Backasgatan, och linjen får trafik också på veckosluten.

Linjerna 2 och 3 får nya rutter i den norra ändan, och linje 2 börjar köra till Västra Böle. Senare på hösten 2017 börjar linje 3 köra till Granvägen när spårarbetena på Grejusgatan är klara. Tills det kör linjen tillfälligt till Tölö hall fr.o.m. 14.8.

Linjerna 7A och 7B får helt nya rutter, och linje 7 börjar köra från Västra terminalen så att rutten går via Järnvägsstationen och längs de nuvarande rutterna för linjerna 7A och 7B från Senatstorget till Sörnäs och vidare till Böle. Ändhållplatsen i Böle ligger i Västra Böle på grund av de stora byggarbetena vid Böle station.

Linje 9 börjar köra till Busholmen längs de nya spåren på Medelhavsgatan. Det betyder att linje 7 blir den viktigaste kollektivtrafikförbindelsen till Västra terminalen.

Huvuddragen i spårvagnslinjenätet är oförändrade sedan många år, men nu när trafiken ökar i Helsingfors stadskärna och det byggs nya områden, behöver också spårvagnstrafiken anpassa till att betjäna nya resbehov.

Spårvagnstrafiken kommer att förnyas också under de kommande åren när nya områden och spårsträckor blir klara.

HRT:s styrelse godkände planen om spårvagnslinjenätet i februari 2015.

Läs mer om förnyelsen av spårvangslinjenätet (på finska): https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/raitioliikenteen-linjastosuunnitelma

Största ändringarna i busslinjenätet sker i nordöstra Helsingfors

I början av hösttrafiken 14.8.2017 förnyas busslinjenätet i enlighet med planen om linjenätet i nordöstra Helsingfors. Det nuvarande busslinjenätet i nordöstra Helsingfors planerades för 20 år sedan och det betjänar inte längre på det bästa möjliga sättet de resbehov som invånarna i området har. Dessutom har Ringbanan och stomlinje 560 som togs i bruk 2015 erbjudit nya förbindelser och ändrat trafiken i nordöstra Helsingfors. Syftet med linjenätet är att erbjuda goda förbindelser såväl inom nordöstra Helsingfors som till Helsingfors centrum.

Mer information om förnyelsen av linjenätet i nordöstra Helsingfors (på finska): https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/koillis-helsingin-linjastosuunnitelma

Rutten för linje 17 i Helsingfors centrum ändras för att ersätta sträckan på linjerna 1 och 1A som faller bort. I början av sommartrafiken 19.6.2017 fortsätter linje 18N från Eira till Ärtholmen. I början av hösttrafiken förlängs linjens 23N rutt från Järnvägstorget till Busholmen. På detta sätt vill man betjäna framförallt de växande bostadsområdena.

Också i andra delar av Helsingfors ändras trafiken framförallt på områden som har vuxit under de senaste åren: rutten för linjerna 37 och 39N förlängs i början av hösttrafiken från Malmgård till Hongasmossvägen. HRT förbereder sig för att förlänga rutten för linje 89 från Uppby på Degerö till Gunillaberget.

I Vanda förlängs rutten för linje 561 från Aviapolis till flygplatsen. Dessutom startar i början av hösttrafiken en ny linje 601 (Flygplatsen-Aviapolis station-Jumbo) i Aviapolis. Den nya linjen ingår i pilotprojekt dvs. i linjens trafikeringskostnader deltar också områdets företag. Linjen kör från och med klockan fyra på morgonen till klockan ett.

Det blir också små ändringar i Esbo. I busstrafiken i Kyrkslätt, Kervo och Sibbo planeras det inte stora ändringar.

I tågtrafiken ökas antalet vagnar på vissa turer. Dessutom får E-tåg ökad trafik: tåg kör på lördagskvällar längre än nu och börjar köra också på söndagar.

Man förbereder sig att öka antalet turer på Sveaborgsfärjan under veckosluten på sommaren och hösten.

Vad är en trafikeringsplan?

Trafikeringsplanen som utarbetas årligen innehåller de mest viktiga ändringarna i rutterna och servicenivån som kommer att genomföras. Den årliga planen utgör en grund för tidtabellsplanering och är i kraft från början av den kommande sommartrafiken fram till slutet av vintertrafiken nästa år.

HRT har utarbetat planen i samarbete med kommunernas kollektivtrafiksakkunniga, representanter i skolväsendet och trafikföretag. Invånarna har kunnat delta genom att kommentera planerna på HRT:s webbsidor. HRT:s styrelse godkänner trafikeringsplanen. De ändringarna i kostnaderna som orsakas av planen baserar sig på ekonomi- och verksamhetsplanen som samkommunsstämman har godkänt.

Ändringarna år 2017 i ett nötskal:

- Spårvagnslinjenätet i Helsingfors förnyas (14.8.)

- Busslinjenätet i nordöstra Helsingfors förnyas (14.8.)

- I Vanda förlängs rutten för busslinje 561 från Aviapolis till flygplatsen, och en ny skyttelbusslinje 601 startar i Aviapolis storområde (14.8)

- När metrotrafiken mellan Gräsviken och Mattby startar, förnyas busslinjenätet i södra Esbo, på Drumsö och i Kyrkslätt.

Trafikeringsplan för 2017-2018 (på finska).pdf