Helsingfors första buss som drivs helt på el i trafik i januari

Måndagen den 23 januari tar Helsingfors ett viktigt miljösteg när den första helt eldrivna bussen startar i Helsingfors. Linkker-bussen kör mellan Brunakärr och Järnvägstorget på linje 23.

Under vintern kommer sammanlagt fyra Linkker-bussar att tas i bruk i Helsingfors. I början laddas bussen på ändhållplatsen för linje 23 vid Invalidstiftelsen i Brunakärr. En laddningsstation på Järnvägstorget och en längs rutten för linje 55 i Forsby står under byggnation. Syftet är att byggandet av laddningsstationer vid ändhållplatserna för linje 51 i Hagnäs och Malmgård startar under våren 2017.

Bussarna är de första elbussarna i Finland som kan snabbladdas, och målet är att ha sammanlagt 12 elbussar i trafik i slutet av 2017. Snabbladdningen betyder att bussen kan laddas på ändhållplatsen när passagerarna stiger på. Med en laddning på 2-4 minuter kan bussen köra en hel tur.   

Linkker-buss sparar energi

En helt eldriven buss genererar inga skadliga närutsläpp och den fröbrukar en bråkdel av vad en dieselbuss gör. Energikostnaderna är därför mindre för en elbuss jämfört med en dieselbuss. 

”HRT har gjort en förbindelse om hållbar utveckling. Vårt mål är att minska närutsläpp och utsläpp av koldioxid med över 90 procent fram till 2025 från årets 2010 nivå”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi. "För att kunna nå målsättningen behövs ny fordonsteknologi. Syftet är att 30 procent av busstrafiken som HRT beställer är eldriven år 2025”.

”HRT är i nyckelposition när det gäller Helsingfors strävan att vara en föregångare i klimat- och smarttrafikbranschen”, säger Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen. Det ambitiösa målet som kollektivtrafiken har är i en viktig position när vi förverkligar vår vision om kolneutral framtid i Helsingfors."

Linkker-bussarna är en del av projektet ePeli som startades 2014. Med i projektet som HRT:s partner är bland annat HST som bygger snabbladdingsstationerna i Helsingfors och bussbolaget Helsingin Bussiliikenne Oy som trafikerar linjen 23.   

HRT har erbjudit bussbolag möjlighet att prova elbussar utan att det påverkar trafikbolagets ekonomi eller köp av bussar. HRT skaffar exceptionellt Linkker-bussarna själv med ett leasingavtal. Det skulle vara orimligt att kräva att bussbolagen tar risken för den nya teknologin.

Linkker-buss
•    Längd ca 13 meter
•    Vikt ca 9 500kg
•    Sittplatser 40
•    Batteriets kapacitet 55kWh

HRT:s elbussinfo 13.1.2017 (på finska)

Linkker Oy:s webbsida