Periodavgifter för stadscyklar förblir oförändrade, användningsavgiften förenklas

HST:s ledningsgrupp fattade på torsdagen beslut om användaravgifterna för Helsingfors stadscykelsystem för säsong 2017. Enligt beslutet förblir periodavgifterna oförändrade men avgiften som användaren måste betala efter halvtimmes användningstid kommer att ändras.

I ett abonnemang ingår en halvtimmes användningstid. Efter det kostar varje påbörjad halvtimme en euro. Bild: Lauri Eriksson / HRT

Beslutet betyder att abonnemang på stadscyklarna även i år kostar 25 euro för hela säsongen, 10 euro för en vecka och 5 euro för en dag. I alla abonnemang ingår att första halvtimmen på varje cykeltur är gratis, oavsett antal turer per dygn. Varje påbörjad halvtimme efter de första 30 minuterna kostar. Tidigare steg avgiften gradvis för varje halvtimme men i år kostar varje halvtimme utöver den första en euro. Om du använder cykeln i sträck 5 timmar som är den maximala användningstiden, kostar det endast nio euro i stället för 14,50 euro.

Avgiftsfri användning som ingår i periodavgiften är också nästa sommar 30 minuter. Orsaken till att 30-minutersregeln finns är för att så många som möjligt kan använda cyklarna. Man kan också låna en cykel längre än en halvtimme, högst fem timmar, men då behöver man betala den ovannämnda användningsavgiften.

Antalet cykelstationer tredubblas i år vilket betyder också nya möjligheter att hyra och återlämna cykeln.

Stadscykeltjänsten i Helsingfors har fått mycket positiv respons och antalet användare överskred alla förväntningar.

Registrering för nästa stadscykelsäsong startar i april 2017.