Nuvarande busslinjer fortsätter i Esbo och på Drumsö åtminstone fram till början av hösttrafik

De nuvarande busslinjerna fortsätter i Esbo och på Drumsö åtminstone fram till början av hösttrafiken. Västmetrobolaget uppskattade i går att de tekniska förutsättningarna finns för att metrotrafiken till Mattby ska kunna startas i juni 2017. HRT bestämmer när passagerartrafiken till Mattby och den anslutande busstrafiken kan inledas. För att kunna besluta om trafikstart behöver HRT ett exakt datum för när metron är klar.

Sambrukstester har utförts på metrostationerna vid Aalto universitetet, Hagalund, Kägeludden, Björkholmen och Drumsö. Nu fortsätter testerna på stationerna vid Idrottsparken, Ängskulla och Mattby. På basis av testresultaten uppskattar västmetrobolaget att de tekniska förutsättningarna finns för att metrotrafiken till Mattby ska kunna inledas i juni. Däremot den tidigare uppskattningen att metron kör till Hagalund i april 2017 blir inte verklighet.

Uppskattningen baserar sig på testresultaten av branddörrarna på metrotunnlar. Västmetrobolagets egna tester visade att det finns brister i branddörrarnas stängningsmekanismer som ska åtgärdas. Vid en eventuell brand skiljer branddörrarna metrotunneln från de övriga områden. På västmetrons 28 kilometer långa sträcka finns sammanlagt 98 dörrar och de största av dem är ca 30 kvadratmeter. Motorerna i de brandsäkra dörrarna kommer att bytas ut.

”Syftet med testerna är att säkerställa att metron är säker och trygg i alla situationer.  Vår uppskattning är att de tekniska förutsättningarna finns för att passagerartrafiken till Mattby ska kunna inledas i juni, berättar Ville Saksi, verkställande direktör för Västmetrobolaget.

”En god nyhet är att de första hållfasthetsresultaten av betongkonstruktioner visar att det inte finns brister i dem”, fortsätter Saksi.

”Metron är nästan klar. Sambrukstesterna har genomförts på fem stationer. Brister som nu har hittats måste åtgärdas och samtidigt måste man se till att stationerna och metrobanan möter de krav som myndigheterna ställer. De kommande reparationerna ryms inom ramen för den nuvarande kostnadsberäkningen”, säger Olli Isotalo, Västmetrobolagets styrelseordförande.

När alla tester är genomförda, kan myndigheterna i Esbo och Helsingfors godkänna ibruktagandet av stationerna och spårtunneln. HST tar ansvaret för banan och stationerna. HRT bestämmer när passagerartrafiken och den anslutande busstrafiken kan startas.

”Innan vi kan besluta om den anslutande busstrafiken, måste vi ha ett exakt datum när metron är klar”, säger Suvi Rihtniemi, HRT:s verkställande direktör.

”På basis av dessa uppgifter kunde ett bra datum för startandet av den anslutande busstrafiken vara 14.8 då man övergår till vintertidtabeller, och metron kan köra till Mattby redan före 14.8. Vår viktigaste uppgift är att trygga passagerarnas resor i alla situationer.”