Tusby går med i HRT

Tusby ansluter sig till samkommunen HRT i början av 2018. Tusby kommunfullmäktige beslöt om ärendet vid sitt möte 13.2. Tusbys medlemskap får sin slutgiltiga välsignelse när HRT:s styrelse och de nuvarande medlemskommunerna godkänner det.

”Jag hoppas att HRT betyder bättre kollektivtrafik för Tusbyborna. Det har funnits länge på invånarnas önskelista. Medlemskapet i HRT betyder att Tusby blir en tät del av Helsingforsregionen och det ökar tillgängligheten till tjänster och arbetsplatser", säger Sanna Kervinen, ordförande för Tusby kommunstyrelse.

En betydande del av Tusbybornas resor riktar sig till HRT-området. HRT:s resekort är särskilt nyttigt för dem som gör anslutningsresor till HRT:s kollektivtrafik. HRT:s resekort gäller i alla bussar, metro, närtåg, spårvagnar och till och med på Sveaborgsfärjan. Också biljetterna för barn (7-16 år) och studerande blir betydligt förmånligare.

”En del av förbindelserna från och till Tusby kommer att innehålla byten. Det betyder att bussen kör till en tågstation vid Ringbanan eller stambanan. HRT strävar efter att främja byggandet av Rödsand station. Stationen skulle betjäna speciellt invånarna i Tusby som hållplats för anslutningsbussar och som infartsparkeringsplats för bilar”, säger Suvi Rihtniemi, HRT:s verkställande direktör.

I anslutningstrafiken kan turtätheten höjas med samma antal bussar eftersom bussarnas körtider inte påverkas av trafiken i Helsingfors. Det är möjligt att öka trafikutbudet i södra Tusby framförallt på kvällar, nätter och under veckosluten genom att ordna trafiken med kombination buss-tåg. Avsikten är att bevara de direkta busslinjerna mellan Skavaböle och Helsingfors centrum i vardagstrafiken på morgonen och eftermiddagen.

Anslutning till HRT betyder att kollektivtrafiken i Tusby behöver mer finansiering men den är en viktig investering för utveckling av kollektivtrafiken och för att förbättra kommunens dragningskraft. HRT:s kostnader riktas till medlemskommunerna enligt användning av kollektivtrafiken. Tusbys andel täcker en bättre kollektivtrafikservice samt HRT:s passagerarinformation, Reseplanerare och andra elektroniska tidtabellstjänster. Biljettintäkterna täcker ungefär 50% av HRT:s verksamhetsutgifter och kommunandelarna ungefär 50%. Enligt preliminära kalkyler kommer Tusbys betalningsandel år 2018 att vara ca 3 miljoner euro.

Vid årsskiftet blir det inte ändringar i bussrutterna och tidtabellerna. Busstrafiken i Tusby ordnas till en början i enlighet med de gällande avtalen men avtalen flyttas över till HRT vid årsskiftet. Planering av trafiken och linjenätet i Tusby startar efter beslutet om anslutning. Arbetet startar med att kartlägga kommuninvånarnas resebehov och önskemål senast efter sommarsemesterperioden. Ändringsbehov i linjenätet utreds i samarbete med Tusby kommun under 2017. De första ändringarna i trafiken kommer att genomföras gradvis under åren 2018 och 2019.