HRT:s bokslut för 2016: bakom det starka resultatet ligger ökat passagerarantal och operativa kostnader som var lägre än förväntat

HRT:s bokslut för 2016 visar ett överskott på nästan 19 miljoner euro när man i budgeten hade förberett sig för ett underskott på 17,5 miljoner.Ökat antal passagerare samt lägre bränslekostnader, låga räntorna och måttfulla lönelösningar påverkade resultatet positivt” säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

”Trots det goda resultatet ökas höjningstrycket på HRT:s priser under de kommande åren eftersom våra verksamhetskostnader beräknas öka med över 15 procent fram till 2019. Särskilt Ringbanan och västmetron som blir färdig i år kommer att öka infrastrukturkostnaderna”, säger Rihtniemi.

HRT:s verksamhetsintäkter var sammanlagt 641,7 miljoner euro förra året och de överskrider budgeten med 10,6 miljoner euro. Av verksamhetsintäkterna kommer 51,6 % från biljettintäkter och 45,8 % från kommunandelar. Övriga intäkter består bland annat av statliga stöd och intäkter från kontrollavgifter.

Verksamhetskostnaderna var sammanlagt 613,7 miljoner euro, dvs. 40,5 miljoner euro mindre än budgeterat. De största verksamhetsutgifterna var de operativa kostnaderna för kollektivtrafiken som uppgick till nästan 477 miljoner euro. De motsvarar 78 procent av HRT:s verksamhetsutgifter.

Antalet passagerare i HRT-trafiken ökade också förra året. I HRT-området gjordes sammanlagt över 367 miljoner resor vilket var 2,4 % mer än 2015. Antalet resenärer har ökat framförallt på tågen och spårvagnarna.”Ringbanan har ökat resande med tåg och framförallt antalet resenärer som använder tågstationen vid flygplatsen har ökat”, säger Rihtniemi. Spårvagnstrafikens popularitet ökade bland annat tack vare de nya spåren på Busholmen.

Kunderna var också 2016 nöjda med kollektivtrafiken, eftersom 88 procent av passagerarna var nöjda med trafikservicen enligt HRT:s undersökningar.

Passagerarantalet i HRT-trafiken 2010-2016
             milj. påstigningar    Ökning %    
2010    327,0                   2,3    
2011    335,9                   2,8     
2012    344,9                   2,7    
2013    351,4                   1,9    
2014    353,3                   0,6     
2015    358,6                   1,5     
2016    367,2                   2,4