HRT:s styrelsebeslut 7.3.2017

Föredragningslistan kan läsas här:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017470

Tusby kommuns anslutning till HRT

Tusby kommunfullmäktige beslöt 13.2.2017 att kommunen söker medlemskap i HRT fr.o.m. 1.1.2018. HRT har informerat om ärendet separat:
https://www.hsl.fi/sv/nyheter/2017/tusby-gar-med-i-hrt-9723
Också Sjundeå kommun har beslutat att söka medlemskap i HRT. HRT:s styrelse har behandlat Sjundeå kommuns medlemskap i sitt möte 14.2.2017.
På grund av Tusby och Sjundeå kommuns anslutning kommer HRT:s grundavtal att ändras. Ändring av grundavtalet ska behandlas i fullmäktige i alla HRT:s  medlemskommuner.
HRT:s styrelse beslöt föreslå att HRT:s nuvarande medlemskommuner godkänner ändring av grundavtalet och befullmäktigar HRT att vid behov göra nödvändiga justeringar i avtalet.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-2

Kundnöjdhetsundersökning hösten 2016

Styrelsen antecknade till kännedom kundnöjdhetsundersökningen som genomförts i HRT:s kollektivtrafik. Hösten 2016 var nästan 88 procent av resenärerna nöjda med kollektivtrafiken i HRT-regionen dvs. gav HRT  ett allmänt betyg på 4 eller 5 (skalan 1-5). Det populäraste färdsättet var återigen metro: 92 procent av metropassagerarna var nöjda med HRT:s kollektivtrafik.
Om ärendet har informerats separat (på finska).

https://www.hsl.fi/uutiset/2016/tyytyvaisten-matkustajien-osuus-kasvoi-lansimetron-viivastyksesta-huolimatta-9491

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-3

Biljettkontroll år 2016 och 2017

Styrelsen antecknade för kännedom verksamhetsberättelsen gällande biljettkontroll för år 2016 samt målsättningarna för 2017.
Om ärendet har informerats separat:

https://www.hsl.fi/sv/nyheter/2017/mindre-tre-procent-av-kontrollerade-resenarerna-reste-utan-giltig-biljett-2016-9791

Länk till förslaget:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-4

HRT:s nya upphandlingsanvisningar

HRT:s styrelse bekräftade HRT:s nya upphandlingsanvisningar.

Länk till förslaget:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-5

Tilläggsupphandlingar

Styrelsen beslöt att genomföra en tilläggsupphandling av verktyg för  kontroll av databas för LIJ-systemet samt godkände tilläggsupphandling av ramavtal om tjänstedesign.

Länkar till förslagen:

Verktyg för kontroll av databas för LIJ-systemet:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-6

Ramavtal om tjänstedesign:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017470-7