Mindre än tre procent av kontrollerade resenärerna reste utan giltig biljett 2016

HRT kontrollerade förra året sammanlagt 3,3 miljoner biljetter, och 2,9 procent av de kontrollerade resenärerna reste utan giltigt färdbevis.

Mindre än tre procent är ett internationellt sett bra resultat. Andelen resenärer utan biljett ökade något från 2015: då reste 2,7 procent av de kontrollerade resenärerna utan giltig biljett.
Fusket i kollektivtrafiken har kostat HRT ca 10 miljoner euro i förlorade biljettintäkter under förra året. Tjuvåkandet i kollektivtrafiken är vanligast i närtågen, metrons plattformar och i spårvagnarna.

HRT fortsätter att genomföra effektiva och synliga biljettkontroller för att förebygga fuskåkande och för att främja positiv utveckling av biljettintäkter. Biljettkontroller kommer att genomföras framförallt ombord på stombusslinjer, i spårtrafiken samt i morgon- och eftermiddagstrafiken.

Till biljettkontrollanternas uppgifter hör också att informera resenärer, och det ökas i år när metrotrafiken till Esbo startar och HRT:s nya biljett- och informationssystem med nya kortläsare tas i bruk.

HRT ansvarar för biljettkontroll i kollektivtrafiken i hela HRT-området samt i den riksomfattande fjärrtågtrafiken.