Kvalitet på bussar i HRT-området förbättrades från våren 2016

HRT:s undersökning hösten 2016 visar att allt större del av bussarna är i gott skick. Också kvaliteten på närtågen har förbättrats.

Nästan 60 procent av bussarna som HRT undersökte förra hösten var i gott skick och hade inga avvikelser enligt HRT:s kvalitetskriterier. Andelen bussar som är i gott skick ökade jämfört med undersökningen som gjordes våren 2016.

Sanktionering av kvalitetsavvikelserna som togs i bruk på senvåren påverkade höstens resultat.  Om bussens skick avviker för mycket från HRT:s kriterier ska trafikföretaget betala sanktioner till beställaren vilket uppmuntrar företagen att snabbt åtgärda felen. På lång sikt har bussarnas skick förbättrats också tack vare det utvecklade underhållet samt genom nya bussar.

Över 80 procent av spårvagnarna och metrotågen var i gott skick. Resultaten förändrades inte nämnvärt från förra undersökningen eftersom nivån av spårvagnarna och metrotågen redan var hög. 

Också kvaliteten på tågen förbättrade i sin helhet från våren 2016. Drygt 80 procent av de undersökta tågen fick en anmärkning på grund av kvalitetsavvikelse.  

Den vanligaste avvikelsen i Sm2-tågen var fönstrens skick. Den vanligaste avvikelsen i Sm5-tågen var sätenas renlighet. Största delen av avvikelserna i sätena i Sm5-tågenheterna var i de äldre tågen. Sätena i den nyare serien är lättare att städa vilket kan ses i resultaten.

Kvaliteten på tågen förbättras så småningom när de äldre Sm2-tågen ersätts med nyare Sm5-tågen.

Förra hösten undersökte HRT sammanlagt 4 000 bussar, spårvagnar, metrotåg och närtågsenheter. Resultaten används för att kunna definiera kvalitetsbonus som betalas till trafikföretag och kvalitetssanktioner som trafikföretagen ska betala.  Syftet med kvalitetsarbetet är att förbättra kollektivtrafikupplevelsen för passagerare.

Resultaten är dock inte jämförbara med varandra eftersom olika trafiksätt skiljer sig från varandra.

kaluston_laatututkimus_syksy_2016.pdf