Stomlinjerna 500 och 510 kompletterar busstrafik i Hertonäs

Busstrafiken från Hertonäs i riktning mot Mejlans och Esbo blir tätare och snabbare under de kommande åren när de nya stomlinjerna 500 och 510 startar. Också förbindelserna till företagsområdet i Hertonäs och i riktning mot Kasberget förbättras.

Stomlinje 500, Östra centrum – Hertonäs – Böle – Mejlans – Munkshöjden, kommer i framtiden att ersätta busslinje 58. Stomlinje som har tät turtäthet bildar en snabb förbindelse mellan Östra centrum och Munkshöjden.

Linjens bussar kommer att köra mellan Hertonäs och Östra centrum via företagsområdet i Hertonäs och bron som byggs på Planerargatan. Busslinjen betjänar också invånare i de nya bostadskvarter som planeras till Arbetsledaregatan.

Stomlinje 510, Hertonäs – Böle – Mejlans – Otnäs – Hagalund, ersätter i framtiden busslinje 551. Stomlinjerna 500 och 510 kör samma rutt från Hertonäs till Mejlans. Linjeparet ökar trafikutbud på sträckan som redan nu har många resenärer.
Bussutbudet kan också anpassas för att motsvara efterfrågan i den andra änden av busslinjen.

Linjerna 58 och 551 förvandlas stegvis till stomlinjerna 500 och 510. Från och med hösten 2018 kör linjerna 58 och 551 huvudsakligen längs rutten för stomlinjerna och med stomlinjernas turintervall men bussarna är fortfarande blåa och de har fortfarande gamla linjenummer. De nya bussarna som är orange kommer att tas i bruk 2019-2020 och då får linjerna nya linjenumren.

Att ändringen sker gradvis beror på trafikeringsavtalen samt på de många byggprojekten som är på gång längs rutterna.

Linje 79 kör i fortsättningen via bron på Planerargatan och Båtsviksgatan längs samma rutt som linje 500. Linjerna kompletterar busstrafiken i företagsområdet i Hertonäs. Den nya rutten för linje 79 är också snabbare än den nuvarande rutten som går via Svarvaregatan.
Linje 79 börjar köra via Borgbyggarvägen redan på hösten 2017. Bussarna börjar köra via Planerargatan när körförbindelsen via den nya bron tas i bruk uppskattningsvis 2019.

Rutten för linje 79B förlängs från Igelkottvägens metrostation till Kasåkers industriområde hösten 2018.

Ändhållplatsen för linje 80 flyttas från Kasåkers industriområde till Östra centrum. Turtätheten på linjerna 80, 82 och 83 blir tätare på hösten 2018. Linjerna 80 och 82 bildar i framtiden en tät förbindelse från Hertonäs till Östra centrum via Kasberget.

Rutterna för linjerna 81, 82 och 83 ändras inte och också nattrafiken i Hertonäs förblir oförändrad.

Ändhållplatserna för linjerna 50 och 59 flyttar hösten 2018 från Hertonäs till Sumparn. Fiskehamnen blir en viktig bytesplats mellan metron och linjerna 50 och 59. Bytesplatsen betjänar passagerare som använder metron och vill resa till Industrigatan och Böle.
Från Hertonäs till Böle kan man ta sig utan byte med stomlinjerna 500 och 510.

Målsättningen med ändringarna är att skapa ett smidigt och pålitligt linjenät som tillgodose de behov som det växande Hertonäs har.

HRT har planerat förnyelserna i växelverkan med invånare. De tre linjenätsalternativ som HRT presenterade för invånare vintern 2017 ligger till grund för ändringarna. När invånarna hade möjligheten att kommentera alternativen för linjenätet fick HRT ungefär 700 svar.