HRT har valt ny styrelse och revisionsnämnd

HRT:s samkommunsstämma utsåg på sin stämma den 30 juni styrelse och revisionsnämnd för samkommunen för perioden 2017–2021. Organens sammansättning bestäms enligt HRT:s grundavtal utifrån medlemskommunernas invånarantal och resultatet i kommunalvalet. I sammansättningen har även jämställdheten mellan könen beaktats.

Samlingspartisten Tatu Rauhamäki från Helsingfors leder den nya styrelsen

HRT:s styrelse har 14 ordinarie ledamöter och de har alla en personlig suppleant. I styrelsen har Helsingfors sju ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. Esbo har tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vanda har tre ordinarie ledamöter och lika många suppleanter. Kyrkslätt har en ordinarie ledamot i styrelsen. Kervo och Sibbo har en suppleant i styrelsen.

I den nya styrelsen är antalet ledamöter och suppleanter från samlingspartiet fem, från de gröna fyra och från SDP två. Sannfinländarna, vänsterförbundet och SFP har alla en ledamot.

Det blir små ändringar i styrelsens sammansättning den 1 januari 2018, då Sjundeå och Tusby blir medlemmar i samkommunen. Tusby utser då en suppleant till styrelsen.

Ilkka Malmivaara leder revisionsnämnden

Samkommunsstämman utsåg även en revisionsnämnd för HRT för mandatperioden 2017–2021.

Revisionsnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter.

Tre av ledamöterna i revisionsnämnden är från Helsingfors. Esbo och Vanda har båda en ledamot. Två av ledamöterna representerar samlingspartiet, två de gröna och en SDP. Samtliga ledamöter har personliga suppleanter från respektive kommuner.

Samlingspartisten Ilkka Malmivaara från Vanda fortsätter som ordförande för den nya revisionsnämnden.

Revisionsnämndens sammansättning påverkas inte av att Sjundeå och Tusby blir medlemmar i samkommunen.

Revisionsnämndens uppdrag är att bedöma huruvida samkommunens förvaltning, ekonomi och verksamhet har ordnats på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden följer även upp hur väl HRT lyckas nå målsättningarna.

HRT:s styrelse

HRT:s revisionsnämnd