HRT samlar information om biljetter i färjetrafiken

HRT genomför den årliga undersökningen av biljettslag under hösten i färjetrafiken till Sveaborg.

Undersökningen görs 4.-17.9. i färjetrafiken både mellan Salutorget och Sveaborg och mellan Skatudden och Sveaborg.

Undersökningen går ut på att ta reda på vilka biljetter passagerarna använder och i vilka kommuner de bor. Resenärerna blir dessutom tillfrågade om vilken anslutningstrafik de utnyttjar, det vill säga hur de tar sig till färjekajen.

Undersökningen görs av biljettkontrollörer vid HRT vid sidan av deras kontrollarbete. HRT hoppas att undersökningen inte leder till extra besvär för passagerarna. Arbetet med undersökningen underlättas om passagerarna håller biljetterna lättillgängliga: undersökningen löper då snabbare.