HRT:s styrelsebeslut 3.10.2017

Föredragningslistan kan läsas här (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017479

Kommunernas utlåtande om förslag till ekonomiplan

Styrelsen antecknade för kännedom kommunernas utlåtande om förslag till HRT-samkommunens ekonomiplan. HRT har bett om utlåtande också av Sjundeå och Tusby som blir medlemmar i samkommunen HRT i början av 2018. Styrelsen beslutar om biljettpriser och ändringar i tariffen för 2018 i sitt möte 24.10.2017. Höstsamkommunsstämman beslutar 21.11.2017 om godkännandet av verksamhets- och ekonomiplanen.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017479-2

Delårsrapport 2/2017

Resultatet för räkenskapsperioden förväntas visa ett underskott på 0,03 miljoner medan man i budgeten hade förberett sig för ett underskott på 22,7 miljoner.  Om ärendet informeras separat.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017479-3

Höststämman

Styrelsen beslöt sammankalla höstsamkommunsstämman 21.11.2017. Höstsamkommunsstämman behandlar och godkänner budgeten, ekonomiplanen och verksamhetsplanen som innehåller bindande målsättningar. På höststämman uppdateras också HRT:s styrelse på grund av de nya medlemmarna samt behandlas styrelsens redogörelse om åtgärder med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2016.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017479-4

Passagerarnas nöjdhet med kollektivtrafiken

Styrelsen antecknade för kännedom kundnöjdhetsundersökningen som genomfördes på våren 2017. Enligt undersökningen var 88 procent av passagerarna antingen väldigt eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik dvs. gav ett allmänt vitsord på 4 eller 5 på en skala 1-5. Medeltalet för det allmänna vitsordet var 4,09. Passagerarnas nöjdhet med HRT-trafiken var på en väldig god nivå. Också på våren 2016 var andelen nöjda 88 procent. Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017479-7

Fordonskvalitet i kollektivtrafiken

Styrelsen antecknade för kännedom kvalitetsundersökningen om fordon i HRT:s kollektivtrafik våren 2017. HRT undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att förbättra den upplevda kvaliteten. Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017479-8