Priserna på HRT:s mobilbiljetter sänks och nattaxan upphör

I början av 2018 sänks priserna på HRT:s mobilbiljetter med nästan 25 procent. Också nattaxan slopas. Priserna på övriga biljetter förblir oförändrade.

I början av 2018 sänks priset på HRT:s interna mobilbiljett med nästan 25 procent från 2,90 euro till 2,20 euro. En mobil regionbiljett för två zoner kostar 4,20 euro nästa år i stället för det nuvarande 5 euro. Efter årsskiftet är priset på mobilbiljetterna på samma nivå som priset på värdebiljetterna.

HRT kommer också att lansera periodbiljetten i mobilen som kostar lika mycket som motsvarande periodbiljett på resekortet.

”Försäljning av mobilbiljetter har ökat markant och uppgår till nästan 30 miljoner euro i år. Vi räknar med att summan nästa år är nästan 70 miljoner. Fortsätter den nuvarande utvecklingen blir mobilen vår viktigaste försäljningskanal senast 2020. Mobilbiljetterna som är enkla att använda har lockat nya kunder som inte tidigare använt resekortet. HRT:s mobilapplikation har laddats ner över 500 000 gånger. Vi hoppas att många våra kunder börjar använda våra nya mobila biljettprodukter”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Utbudet av mobilbiljetter kommer att utökas nästa år. Då lanserar HRT den mobila periodbiljetten för vuxna och barn, årsbiljetten och biljetten för studerande.

HRT:s styrelse beslöt att  priserna på de biljetter som laddas på resekortet hålls på den nuvarande nivån.
 
”Kollektivtrafiken har fått nya användare i år och antalet passagerare har ökat starkare än beräknat. Både passagerarantalet och biljettintäkterna har ökat. Tack för den positiva utvecklingen kan vi hålla biljettpriserna på den nuvarande nivån och sänka priserna på mobilbiljetterna”, fortsätter Rihtniemi.
 
Den särskilda prissättningen för nattrafik, nattaxan som nu gäller kl. 02-04.30, upphör. Atypiska arbetstider har blivit allt vanligare och det är därför inte grundat att de som behöver resa väldigt tidigt eller sent ska betala mer för sina resor än andra. Redan nu de som har periodbiljetten behöver inte betala nattaxan. Att nattaxan slopas förenklar resandet.

Sjundeå och Tusby ansluter sig som nya medlemmar till HRT vid årsskiftet. De nya medlemskommunerna hör till samma zon som Kyrkslätt, Kervo och Sibbo.
 
HRT föreslår att kontrollavgiften höjs från 80 euro till 100 euro. Avgiften har varit densamma sedan 2007. Om kontrollavgiften beslutar kommunikationsministeriet.

Biljettpriser som HRT:s styrelse fastställt för år 2018 gäller tills den nya zonmodellen tas i bruk. Enligt den nuvarande bedömingen tas den nya modellen i bruk på sommaren 2018. Styrelsen beslutar om biljettpriser enligt den nya zonmodellen på våren 2018.

HRT:s biljettpriser 2018