Fribiljett för synskadade beviljas i fortsättningen också för personer som bor utanför HRT-området

HSL laajentaa vyöhykeuudistuksen yhteydessä sokeiden vapaalipun myöntämisperusteita.

I samband med zonförnyelsen ändrar HRT grunder för beviljandet av fribiljetter för synskadade.
Från och med sommaren 2018 får alla synskadade vars invaliditetsgrad är över 50 procent HRT:s fribiljett oberoende av hemkommunen. Förnyelsen träder i kraft när HRT tar en ny zonmodell i bruk, enligt nuvarande beräkningar på sommaren 2018.

På detta sätt vill HRT göra det lättare för synskadade som bor utanför HRT-området att använda kollektivtrafik.

Från och med hösten 2016 har fribiljett för synskadade beviljats åt alla vars invaliditetsgrad är minst 50 procent. Tidigare förutsattes att invaliditetsgraden är minst 90 procent.