HRT:s styrelsebeslut 21.11.2017

Föredragningslistan kan läsas här (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2017481

Förbindelse om bussdepån i Gjutan i Vanda

HRT:s styrelse ingick åtagande om bussdepån med Vanda stad och Kehäsuora Oy som ägs av Vanda stad.
Vanda stad bygger en depå för 150-170 bussar vid Ring III och korsningen till Borgåleden, och arbetena beräknas vara klara sommaren 2019. HRT inkluderar i sitt trafikeringsavtal ett villkor enligt vilket det företag som vinner upphandlingen av trafiken som körs från bussdepån i Gjutan hyr depån under de kommande 30 åren. HRT förbinder sig att ansvara för att bolaget får sina hyresinkomster i alla situationer.

Styrelsen beslöt att principerna i åtagandet följs när det byggs nya depåer i HRT-området som ägs av en kommun.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-2

HRT:s delägarskap i TVV lippu- ja maksujärjestelmät oy

Styrelsen beslöt att HRT köper ett delägarskap i TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy som är kommunernas och statens gemensamma bolag för upphandling och IT-tjänster. Bolaget ansvarar för biljett- och betalsystemet Waltti. Delägarskap i TVV LMJ Oy gör det möjligt för HRT att vid behov göra gemensamma biljett- och betalsystemanskaffningar tillsammans med andra städer som är med. HRT köper sammanlagt 390 966 aktier av TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy. Priset per aktie är 0,08 euro dvs. sammanlagt 31 277,28 euro. Ändringarna i HRT:s delägar- och bolagsordning samt i delägaravtalet ska ännu godkännas på TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:s bolagsstämma.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-3

Om beviljande av fribiljett för synskadade

Styrelsen beslöt att grunderna för beviljandet av fribiljetter för synskadade ändras i samband med zonförnyelsen så att fribiljetten beviljas för alla synskadade vars invaliditetsgrad är minst 50 procent oberoende av hemkommunen.

Om ärendet informeras separat.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-4

Passagerarnas nöjdhet med färjetrafiken till Sveaborg

Passagerarna i färjetrafiken till Sveaborg gav HRT:s kollektivtrafik ett väldigt bra helhetsbetyg, 4,22 på skalan 1 -5. Enligt helhetsbetyget var 92 procent av passagerarna nöjda med färjetrafiken.

Om ärendet informeras separat.

Länk till förslaget (på finska):
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-5

Möjligheter att ta Mankby och Bobäcks hållplatser åter i bruk

Styrelsen beslöt att Mankby och Bobäcks hållplatser inte tas i bruk. Enligt uppskattningar från HRT, VR och Trafikverket skulle öppning av Mankby och Bobäcks hållplatser innebära ökade restider för de flesta passagerare och flera störningar i tågtrafiken.

Styrelsen beslöt också att öppnandet av Mankby och Bobäcks hållplatser eller av en ny hållplats eller en station i området bedöms på nytt när markanvändningen i området utvecklas. Busstrafikens servicenivå bedöms och utvecklas vid behov.

Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-6

Godkännande av utvecklingsprogram för metro- och spårvagnar

Styrelsen kompletterade sitt beslut 13.6 så att man godkänner 36,57 milj. euro som helhetskostnaderna för reparation av metrovagnarna i serierna M100 och M200 som HST planerat.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017481-11