Tredje dag med lyckade testkörningar i metron

Måndagen den 6 november avslutade HST en tredje lyckad dag med testkörningar på den nya banan. Måndagen var den första dagen när metron körde enligt de nya tidtabellerna. En testdag anses vara lyckad när minst 90 procent av alla tåg avgår enligt tidtabellen eller är högst en minut försenade. Förseningar på över två minuter godkänns inte.

Kvalitetskriterier som HST hade uppställt för startandet av passagerartrafiken dvs. att testkörningarna går bra och de tekniska systemen fungerar felfritt, har nu uppnåtts.

De sista arbetena på den nya metrosträckan blir klara under denna vecka.

”HRT:s bedömning är att ett beslut om när passagerartrafiken kan inledas kan fattas snart. De direkta bussförbindelserna till Helsingfors centrum fortsätter fram till början av nästa år. Genast i början av nästa år förändras busslinjerna i södra Esbo och på Drumsö – målet är att matartrafiken startar 3.1.2018”, berättar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Mer information om metrotrafiken och matartrafiken: www.hsl.fi/sv/västmetron