Ändringar i biljettförsäljning i närtågen 1.1.2018

Från och med 1.1.2018 kan man inte längre köpa HRT:s biljetter i VR:s biljettautomater eller biljettförsäljningen på VR:s stationer. Med VR:s närtågsbiljetter som köpts under 2017 kan man resa inom HRT-området så länge biljetterna gäller.

Efter årsskiftet hör Sjundeå tågstation och Jokela station i Tusby till HRT-området. Resorna från Sjundeås och Jokelas tågstationer till övriga tågstationer i HRT-området kan betalas med HRT:s biljetter fr.o.m. 1.1.2018. Med VR:s närtågsbiljetter som köpts under 2017 kan man resa inom HRT-området så länge biljetterna gäller.
Till och från stationer som ligger i Träskända (Träskända, Ainola, Saunakallio, Haarajoki) kan man resa både med HRT:s och VR:s biljetter. Detta gäller både på- och avstigning.
Också på resor inom Träskända samt från Träskända till HRT-området (Jokela, Kervo och stationerna söder om Kervo) kan man använda både VR:s och HRT:s biljetter.
 

Åldersgräns för barnbiljetter blir enhetlig

Åldersgränsen för barnbiljetter i VR:s närtrafiksområde ändras 1.1.2018. I fortsättningen kan alla barn under 7 år resa utan biljett också i närtågen. Barnbiljetter är för 7-16-åringar. I fortsättningen är åldersgränsen den samma som i HRT:s trafik. Också resorna med barnvagnar blir enhetliga: från 1.1.2018 kan en vuxen resa både i HRT:s och i VR:s närtrafik med barnvagnar utan biljett.