Ändringar i trafiken vid årsskiftet

Sjundeå och Tusby blir medlemmar i samkommunen Helsingforsregionens trafik. Busstrafiken i södra Esbo, södra Kyrkslätt och på Drumsö blir anslutningstrafik. Det sker också små förändringar i vissa tidtabeller och rutter.

Tusby och Sjundeå ansluter sig till HRT 1.1.2018 kl. 4.30

Vid årsskiftet blir Tusby och Sjundeå medlemmar i samkommunen och det innebär att invånarna i Tusby och Sjundeå kan smidigt resa till övriga HRT-kommuner med en och samma biljett. Förändringen innebär också att tidtabellerna för linjerna i Tusby och Sjundeå samt information om ändringar hittas på HRT:s webbplats och i Reseplaneraren.
Läs mer om trafiken i Tusby 2018
Läs mer om trafiken i Sjundeå 2018

Priserna på mobilbiljetter sänks

Vid årsskiftet sänks priserna på HRT:s mobilbiljetter. Den separata nattaxan slopas i slutet av trafikeringsdygnet 1.1. kl. 4.30. Nattaxan gäller alltså fortfarande på nyårsnatten. Priserna på periodbiljetter, värdebiljetter samt på enkelbiljetter som köps i förväg, i automaterna och av förarna förblir nästan oförändrade.
Läs mer om HRT:s biljettpriser
Biljettpriser 2018 (pdf)

Busslinjerna i södra Esbo, södra Kyrkslätt och på Drumsö börjar köra till metrostationerna 3.1.2018

Den 3 januari 2018 ersätts största delen av de direkta busslinjer som nu kör till Helsingfors centrum av anslutningslinjer som kör till metrostationerna.  I Esbo kör anslutningslinjerna framförallt till Mattby och Hagalund. På Drumsö kör alla bussar via metrostationen.

Busslinjer som nu kör från Kyrkslätt till Kampen kör till Mattby bussterminal från 3.1.2018.
Läs mer om metrons anslutningstrafik 

Den 3 januari 2018 sker det också ändringar i Kampens terminal och gatorna omkring Kampen. Busslinje 63 flyttas från Elielplatsen till terminalen.
Mer information om ändringar i Kampen 

För aktuella tidtabeller och övrig information som berör din resa, se Reseplaneraren.

Övriga ändringar i busstrafiken

Linjerna 554 och 561 får ny tidtabell 1.1.2018. Trafikmeddelande

Linje 88 för en ny rutt i Hålvik 3.1.20181. Trafikmeddelande

Tidtabeller för linjerna 51, 55 och 56 ändras något 3.1.2018. Trafikmeddelande

Tidtabellen för linje 565 ändras 3.1 Trafikmeddelande

Busslinje 565 får en ny tidtabell 3.1 Trafikmeddelande

Busslinjerna 787, 788/K/KV och 991 i Sibbo får en ny tidtabell 3.1.2018. Trafikmeddelande

På Hagnästorgsgatan sker plattformsändringar 3.1. Ändringarna påverkar busslinjerna 26, 51, 73, 74, 616, 621, 622, 623/BTrafikmeddelande

Ändhållplats för närbusslinjerna 31 och 32 i Munkshöjden flyttas från Raumovägen till Nådendalsvägen 3.1. Trafikmeddelande

 

VR:s automater säljer inte längre HRT:s biljetter fr.o.m. 1.1.2018

Efter årsskiftet kan man inte längre köpa HRT:s biljetter i VR:s automater eller biljettförsäljningsställen på VR:s stationer.  Det enklaste sättet att köpa en enkelbiljett för närtågsresa är att använda appen HRT Mobilbiljett. Nu är det möjligt att köpa mobilbiljetter både för vuxna och barn via appen.

Alla R-kiosker och serviceställen samt automaterna i HRT-området säljer HRT:s biljetter. HRT:s nya biljettautomater på tågstationerna i Jokela och Sjundeå tas i bruk 1.1.2018. Konduktörerna säljer inte längre biljetter ombord på närtågen.

Åldersgräns för barnbiljett blir enhetlig i HRT-området

Från och med 1.1.2018 reser alla barn under 7 år gratis i HRT-området, också i närtågen. Från och med 1.1.2018 kan man också resa i VR:s närtågstrafik gratis med barnvagnar, liksom i den övriga trafiken i HRT-området.