HRT:s biljettpriser 2018: priset på mobilbiljetter sänks och nattaxan upphör

Priserna på HRT:s mobilbiljetter sänks i början av nästa år. Också nattaxan slopas. Priserna på övriga biljetter hålls på den nuvarande nivån.

Priset på HRT:s interna mobilbiljett sänks med nästan 25 procent från 2,90 euro till 2,20 euro i början av 2018. Nästa år kostar en mobil regionbiljett för två zoner 4,20 euro i stället för det nuvarande 5 euro. Efter årsskiftet är priset på mobilbiljetterna på samma nivå som priset på värdebiljetterna. Det innebär att HRT:s biljettpriser sänks ungefär med en procent vid årsskiftet. 

Priserna på övriga biljettprodukter dvs. på periodbiljetter, värdebiljetter och enkelbiljetter förblir nästan oförändrade. Biljettintäkten och passagerarantalet har ökat mer än väntat i år. Den goda utvecklingen gör det möjligt att sänka priset på mobilbiljetterna och att inte höja övriga biljettpriser.

Nattaxan som nu gäller kl. 02-04.30 slopas. Atypiska arbetstider har blivit allt vanligare och det är därför inte grundat att de som behöver resa väldigt tidigt eller sent ska betala mer för sina resor än andra. Nattaxan betyder inte stora summor för HRT, eftersom de flesta passagerare har periodbiljetten och de behöver inte betala nattaxan. Att nattaxan slopas förenklar också resandet.

Sjundeå och Tusby ansluter sig som nya medlemmar till HRT vid årsskiftet. De nya medlemskommunerna hör till samma zon som Kyrkslätt, Kervo och Sibbo.

Läs mer om biljetterna i Tusby 2018

Läs mer om biljetterna i Sjundeå 2018

Kontrollavgiften är 80 euro också nästa år.
 
De nya biljettpriserna gäller tills den nya zonmodellen tas i bruk, vilket kan enligt den nuvarande bedömningen ske på sommaren 2018. Styrelsen beslutar om biljettpriser enligt den nya zonmodellen på våren 2018.

Spårvagnsförarna slutar sälja biljetter 1.2.2018. Den särskilda spårvagnsbiljetten som förarna inte säljer förblir i biljettsortimentet tills den nya zonmodellen tas i bruk.

HRT:s biljettpriser 2018 (pdf)

Läs mer om HRT:s biljetter