HRT:s styrelsebeslut 12.12.2017

HRT:s strategi 2017-2021

Styrelsen godkände HRT:s strategi som styr utveckling av HRT:s verksamhet samt grunduppgifterna, visionen och de strategiska tyngdpunkterna som ingår i strategin. Enligt den nya visionen har HRT som mål att säkerställa en fungerande vardag för regionens invånare samt göra sitt verksamhetsområde till världens bäst fungerande stadsregion. Visionen markerar hållbar utveckling: utöver den traditionella miljövänligheten vill HRT betona ekonomisk och social hållbarhet.

Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-2

Plan för markanvändning, boende och trafik  i Helsingforsregionen MBT 2019, utgångspunkterna och målen för fortsatt planering

Styrelsen bordlade frågan om utgångspunkterna och målen för fortsatta planeringen i MBT 2019-planen. Ärendet kommer att behandlas på nästa möte 23.1.2018.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-3

Konkurrensutsättning av betalningstrafiktjänster

HRT:s styrelse beslöt välja Nets Oy som företag som sköter kortbetalningar och betalningar mot faktura i HRT:s försäljningskanaler och Trustly Oy som företag som sköter nätbankbetalningar.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-4

Anbudsförfarande för busstrafiken 42/2017

Styrelsen beslöt om konkurrensutsättningen av 30 busslinjer som kör framförallt i Vanda. Busslinjerna kommer att köras av Nobina Finland Oy, Helsingin Bussiliikenne Oy samt av Tilausliikenne Nikkanen Helsinki Oy. På basis av konkurrensutsättningen minskar prisnivån inom busstrafiken med ca åtta procent.

Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-5

Miljöbonus för busstrafiken Y8

Styrelsen beslöt att HRT betalar ut miljöbonus för användning av biodiesel till Nobina Finland Oy, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab och Savonlinja Oy sammanlagt över 950 000 euro. Betalning av bonusar baserar sig på anbudsförfarande som HRT ordnade för bussbolag i oktober. Syftet var att minska koldioxidutsläpp och lokala utsläpp i busstrafiken.

Om ärendet informeras separat (på finska).

Länk till förslaget:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017482-6