HRT mäter kundnöjdhet och fordonskvalitet i kollektivtrafiken

HRT mäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel.

Kundnöjdhetsundersökning våren 2018

HRT mäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.
 
HRT använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken. Resultaten är tillgängliga i HRT:s öppna nätdatabas https://hsl.louhin.com/asty/ i slutet av undersökningsperioden.
 
Våren 2018 görs kundnöjdhetsundersökningen på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 15.1.–18.5. Målet är att samla in åsikter från 28 000 passagerare.
 


Kvalitetsundersökning av fordon våren 2018

 
HRT undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och välskötta fordon för kollektivtrafikens kunder i HRT-området.
 
Våren 2018 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 15.1.–11.5. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar.
 
Fältarbetet både i kundnöjdhetsundersökningen och i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy på uppdrag av HRT.