Målet är snabbare och punktligare spårvagnstrafik: biljettförsäljningen ombord på spårvagnarna upphör

Från början av februari går det inte längre att köpa biljetter av spårvagnsförarna ombord på spårvagnen. Att förarna inte säljer biljetter förkortar den tid vagnarna står stilla vid hållplatserna. Syftet med förändringen är att spårvagnstrafiken blir snabbare och punktligare.

Tillsvidare går det att köpa enkelbiljetter av spårvagnsförarna men torsdagen 1.2.2018 slutar förarna sälja biljetter. Spårvagnsbiljett som kan köpas i automaten eller med värde på resekortet kommer att finnas kvar i biljettsortimentet även om förarna slutar sälja biljetter.

”Att spårvagnsförarna slutar sälja biljetter är en del av utvecklingsprogrammet för spårvagnstrafiken vilket syftar till att trafiken blir ännu snabbare, smidigare och punktligare. Upp till 17 procent av spårvagnarnas restid är stillastående vid hållplatsen”, säger HRT:s kollektivtrafikplanerare Lauri Räty. Att förarna slutar sälja biljetter är ett nödvändigt första steg i en längre process, innan HRT kan genomföra andra åtgärder för att förbättra pålitlighet, till exempel förbättra trafikljusprioriteringar.

”I många spårvagnsstäder utomlands har förarna slutat sälja biljetter. Punktligheten inom spårvagnstrafiken förbättras när det inte finns biljettförsäljning ombord. Då kan spårvagnarna avgå t.ex. från passagerarhamnar enligt tidtabellen”, säger Arttu Kuukankorpi, direktör för enheten HST:s Trafikering.
 
Det minskar också kollektivtrafikens kostnader: när trafiken är snabbare, spårvagnsnätet kan utvidgas med mindre antal vagnar. Enligt beräkningar innebär snabbare spårvagnstrafik besparingar på 4-5 miljoner euro  årligen och minskar behov av vagnar med 8 – 10 vagnar.  

Också i fortsättningen ger spårvagnsförarna rådgivning vad gäller resandet.
 
Största del av enkelbiljetter köps med telefon, resekortet och i automaterna

Av HRT:s totala försäljning utgör spårvagnsförarnas biljettförsäljning ca 0,9 procent. Antalet biljetter som förarna säljer har minskat varje år och försäljningens värde var ca 3 miljoner euro förra året.

”Redan nu säljs största delen av enkelbiljetterna via mobilen och med resekortet. Man kan köpa enkelbiljetter också i automaterna, kiosker och affärer”, säger Mari Flinck, HRT:s avdelningschef för Kundrelationer och försäljning.Framförallt försäljning av mobilbiljetter har ökat starkt och i fortsättningen blir det möjligt att köpa flera olika biljetter med smarttelefonen.

Enkelbiljetter kan också köpas i nästan 400 parkeringsautomater i Helsingfors.  Biljetter kan köpas i automaterna där man kan betala med betalkort.

”Det är bra för HRT:s kunder att det finns många parkeringsautomater, de är redan installerade och betjänar dygnet runt. Det är allt lättare för bilister att när man samtidigt kan köpa både parkeringsbiljett och resebiljett”, säger Mari Flink.

Enkelbiljetter kan köpas också via appen HRT mobilbiljett, i HRT:s biljettautomat, R-kiosken eller med värde som är laddat på resekortet. Läs mer