Strejk stoppar metro-, spårvagns- och busstrafik 2.2

Som det ser ut nu, går närtågen och Sveaborgsfärjan som vanligt.

På grund av åsiktsyttringen står metron och spårvagnarna stilla på fredag 2.2. Spårvagnarna kör inte heller natten mellan fredag och lördag. Trafiken återgår till det normala från och med lördagsmorgonen.

Också största delen av busslinjerna är inställda i HRT-området på fredag kl. 03-18. Busstrafiken kommer igång stegvis efter kl. 18:  flera turer kan dock ställas in under kvällen. Som det ser ut nu, kör bussarna under sen kväll samt i nattrafik som vanligt.

Enstaka bussturer körs på fredag, men om dessa informeras senare

Som det ser ut nu, går närtågen och Sveaborgsfärjan som vanligt. Det dåliga vädret kan dock orsaka förseningar och också närtåg kan ställas in.

Information om åsiktsyttringen finns här . Aktuell information om turer som körs finns här.

 

HRT ordnar inte ersättande trafik, i Reseplaneraren visas linjerna som huvudsakligen körs

HRT ordnar inte ersättande trafik på fredag eftersom bussförarna samt metro- och spårvagnsförarna är i strejk. Det finns inte förarna som kan köra ersättande trafik.

Reseplaneraren visar närtåg och linjer som huvudsakligen inte påverkas av strejk samt bussturer som kör efter kl. 18.30. Det kan hända att Reseplaneraren inte visar alla bussturer som körs på fredag. Reseplaneraren kan också visa sådana avgångar som dock inte körs på fredagskvällen efter kl. 18.30.

HRT:s kund kan ansöka om kompensation för periodbiljett

På fredag lönar det sig att åka närtåg, gå, cykla eller samåka, om möjligt.

HRT:s biljettkontrollanter finns på flygplatsen, i Dickursby, Skatuddens terminal, Västra terminalen, på Järnvägstorget och Elielplatsen för att hjälpa passagerare.

HRT betalar kompensation för periodbiljetter som är giltiga den 2 februari 2018 om kunden inte kan använda kollektivtrafiken på sina ordinarie resor på grund av åsiktsyttringen. Kompensationen betalas i form av period eller värde som laddas på kortet. För att kunna få kompensationen ska kunden besöka ett serviceställe för resekortet. En skild ansökan behövs inte. Kompensationen kan ansökas från och med lördag 3.2.2018 och ansökan ska göras inom två månader. HRT betalar inte ersättning för taxikostnader.

Kontaktuppgifterna för serviceställena hittar du här.