HRT samlar information om biljetter i metrotrafiken

HRT gör biljettslagsundersökning i metrotrafiken 12.-20.3.2018.

metro undersökning

HRT gör biljettslagsundersökning i metrotrafiken 12.-20.3.2018.

Undersökningen går ut på att ta reda på vilka biljetter passagerarna använder och i vilka kommuner de bor. Resenärerna blir dessutom tillfrågade om vilken anslutningstrafik de utnyttjar, det vill säga hur de tar sig till metrostationerna.

Undersökningen görs av HRT:s biljettkontrollörer vid sidan av deras kontrollarbete. HRT hoppas att undersökningen inte orsakar extra besvär för passagerarna. Arbetet med undersökningen underlättas om passagerarna håller biljetterna lättillgängliga: då går undersökningen snabbare.