HRT:s bokslut 2017: biljettintäkterna och passagerarantalet utvecklades positivt

HRT:s bokslut för 2017 visar ett underskott på 2,5 miljoner euro medan man i budgeten hade förberett sig för ett underskott på 22,7 miljoner euro.Resultatet påverkades av passagerarantalet som var större än väntat, den låga räntenivån och av bränslepriset som var lägre än beräknat”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Av HRT:s verksamhetsintäkter kommer 54,4 % från biljettintäkter och 42,9 % från kommunandelar. Övriga intäkter består bland annat av statliga stöd och intäkter från kontrollavgifter. HRT:s verksamhetsintäkter var sammanlagt 657,2 miljoner euro och de överskred den ändrade budgeten med 14,5 miljoner euro (2,2 %).

Biljettintäkterna uppgick till totalt 357,7 miljoner euro, vilket överskrider budgeten med 14,1 miljoner euro (4,1 %). Biljettintäkterna ökade med 7,9 % från året innan. Biljettpriserna höjdes i början av 2017 med i genomsnitt 4,1 procent.

Försäljning av mobilbiljetter ökade från året innan till och med 270 % och uppgick till ca 19 miljoner euro. Mobilbiljettappen har laddats ner av över 700 000 användare. År 2017 lanserades den förköpta enkelbiljetten som kan köpas i kiosker och affärer. År 2017 blev det också möjligt att köpa HRT:s enkelbiljetter i Helsingfors stads parkeringsautomater (ca 400 st.).

Kommunandelar som HRT:s medlemskommuner betalade var sammanlagt 281,9 miljoner euro. Kommunandelarna minskade med 11,9 milj. euro (4,1 %) från nivån för år 2016.

HRT:s verksamhetsutgifter var 648,1 miljoner euro vilket var 29,7 miljoner euro mindre än budgeterat (4,4 %). Den största posten (77,3 %) bestod av de operativa kostnaderna.   

HRT:s passagerarantal ökade med 2,0 % från förra året.  I HRT-trafiken gjordes sammanlagt 374,7 miljoner påstigningar dvs. över en miljon påstigningar per dygn. Passagerarantalet i spårvagnstrafiken ökade med 6,3 % och det väntas öka starkt också i framtiden.

År 2017 var ett rekordartat år för stadscykeltjänsten. Användning av stadscyklar har varit särskilt livligt i närheten av metrostationerna och under rusningstider. Över 34 000 personer registrerade sig för hela säsongen när den motsvarande siffran 2016 var 10 000.

Index som mäter kundnöjdheten hos HRT minskade drastisk i augusti efter att konduktörerna slutat sälja biljetter ombord på tågen men ökade i slutet av året. Vid höstens 2017 kundnöjdhetsundersökning uppgav 88 procent av passagerarna att de var antingen väldigt eller ganska nöjda med HRT-kollektivtrafiken.

HRT:s passagerarantal år 2013–2017

             milj. påstigningar    Ökning %   

2013    351,4               1,9   

2014    353,3               0,6    

2015    358,6               1,5    

2016    367,2               2,4

2017    374,7               2,0