Promenera in i stadsbilden – låt en världsberömd naturfotograf föreviga dina unika steg

Den brittiske naturfotografen Will Burrard-Lucas är känd för sina häftiga djurbilder. Nu kommer Burrard-Lucas, som tidigare har fotograferat vilda djur i bland annat Zambia, Namibia och Tanzania, till Finland. Under två dagar fotograferar han stora däggdjur i deras naturliga miljö – människor som promenerar i sin hemstad. Lämna ditt fotspår och stig fram framför Burrard-Lucas lins på Järnvägstorget eller i Esplanadparken i Helsingfors!

Will Burrard-Lucas fotograferar fotgängare i Helsingforsregionen 18.-19.4. Kliv in i bilden!

De första stegen – på morgonen eller någonsin – är aningen vacklande. När man kommer igång, kommer man in i ett flow-tillstånd.

Att gå är det naturligaste sättet att röra på sig för människan. Nu anländer naturfotografen Will Burrard-Lucas till Finland för att fotografera arttypiska rörelser för metropolens fotgängare. Burrard-Lucas fotograferar fotgängare i deras levnadsmiljö på olika håll i Helsingforsregionen onsdagen och torsdagen den 18 och 19 april.

Fotograferingarna anknyter till det mål som HRT och kommunerna i Helsingforsregionen har om att göra metropolområdet till världens mest promenerade huvudstad.

”HRT vill gå in Helsingforsregionen på världskartan. Metropolområdet är fullt av lockande promenadstråk. Att gå är det enklaste sättet att ta sig fram i centrumen. Vi märker inte nödvändigtvis själva hur väsentligt gåendet är i vårt dagliga liv. Will Burrard-Lucas, som rest runt i hela världen, betraktar promenerandet ur sitt eget perspektiv: hur livet i städer där det promeneras ser ut med en utomståendes ögon, bakom naturfotografens kameralins”, säger Tarja Jääskeläinen, specialsakkunnig vid HRT.

Fotografen Will Burrard-Lucas har tidigare samarbetat med WWF och fotograferat många landdäggdjur. Fotgängarna i metropolområdet är inte riktigt lika stora och inte lika skygga som de objekt Burrard-Lucas tidigare fotograferat.

”Att fotografera människor i stället för vilddjur får mig att gå utanför mitt eget bekvämlighetsområde men jag väntar ivrigt på denna utmaning och att få bekanta mig med Helsingfors. Jag är en ivrig förespråkare för gång. När jag inte är ute i naturen och fotograferar, sitter jag långa dagar framför datorn. Det är välkommet att få röra på sig. Jag går alltid när det är möjligt i stället för att ta metron, taxin eller bussen. Att gå är det bästa sättet att lära känna en stad. Då jag kan också gå i mina egna tankar. Eftersom jag är naturfotograf, är miljön viktig för mig”, säger Burrad-Lucas.

Burrard-Lucas fotograferar människor i Helsingforsregionen onsdagen och torsdagen den 18 och 19 april. Kliv in i bilden!

Burrard-Lucas fotograferar i Helsingfors onsdagen 18.4 kl. 16.30-18 på Järnvägstorget och torsdagen 19.4 kl. 12-13 i Esplanadparken.

 Burrard-Lucas väljer ut de 100 bästa bilderna på förbipasserande ben han fotograferat. Bilderna publiceras på HRT:s Instagram-konto. Bilderna kommer senare också att användas i kampanjer för att främja promenerandet i Helsingforsregionen.

”En av UKK-institutet koordinerad utredning som nyligen publicerats visar att brist på fysisk aktivitet, mycket sittande och dålig kondition orsakar det finländska samhället kostnader på minst 3 miljarder euro per år. Promenader väcker människor och städer till liv. Städer är gjorda för att gå i. Vi vill lyfta fram promenerandet på den plats det hör hemma: som en kungsgren, det första valet”, säger Mari Flink, direktör för HRT:s kund- och försäljningsavdelning.

Will Burrard-Lucas fotograferingstidtabell:

Onsdag 18.4 kl. 16.30-18 på Järnvägstorget
Torsdag 19.4 kl. 12-13 i Esplanadparken

HRT främjar gång
HRT vill uppmuntra alla invånare i metropolen att gå mera. Människor som går väcker städer till liv och promenader stöder det fysiska och psykiska välbefinnandet hos invånarna i Helsingforsregionen. Gång är också en väsentlig del av användningen av kollektivtrafik och en viktig del av stadsbornas resekedja. HRT har som mål att göra Helsingforsregionen till världens mest promenerade huvudstad.

Läs mer: hsl.fi/gång

Den brittiske naturfotografen Will Burrard-Lucas Instagram-konto och webbplats:

www.burrard-lucas.com

https://www.instagram.com/willbl/?hl=fi