Tätare intervaller testas i metron på torsdag 30.8

En ny trafikeringsmodell testas i metron torsdagen den 30 augusti under morgon- och kvällsrusningen (ca kl. 7-9.30 och kl. 14.30-18.30). Det innebär att vartannat tåg som vanligtvis stannar i Hagalund fortsätter till Mattby.

Tre av fyra metrotåg kör väster om Hagalund där turtätheten varierar mellan 2,5 och 5 minuter. Det kör sex tåg fler per timme än vanligt till Mattby.
Syftet med testen är att få mer information om hur metrotrafiken fungerar med högre turtäthet. Med den nya trafikeringsmodellen vill man testa om det är möjligt att öka antalet avgångar från Mattny. Högre turtäthet kan dock innebära flera störningar, eftersom den inte finns lika mycket tid på vändplatsen än nu.

Inga beslut om tätare trafik har dock inte ännu fattats.