Eventuella störningar i metrotrafiken på grund av arbetskonflikt fr.o.m. 1.10

Från och med måndagen den 1 oktober kan det förekomma störningar i metrotrafiken på grund av arbetskonflikten.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL inleder övertids- och skiftbytesförbud i början av oktober vilket kan påverka metrotrafiken.  Arbetskonflikten kan påverka också spårvagnstrafiken. Metron och spårvagnarna körs av HST och största delen av HST:s förare är JHL:s medlemmar.

Antalet inställda turer varierar varje dag. Om en förare blir sjuk och det inte finns förare i reserv, kommer turen att ställas in. På grund av skiftbytesförbudet kan HST inte påverka vilka turer som ställs in och vilka som körs.

HRT informerar om inställda turer och övriga störningar i trafiken på sin webbsida och via Undantagsinfo.

Mer information får du också via HST:s webbsida.