HRT föreslår att Helsingfors och Esbo inleder en diskussion om byggandet av vändspår i Mattby

HRT anser att den bästa trafikeringsmodellen när den nya banan till Stensvik har blivit klar är att metron kör två linjer: från Mattby till Mellungsbacka och från Stensvik till Nordsjö. Denna modell förutsätter att ett vändspår byggs i Mattby.

HRT, HST, Länsimetro Oy och Esbo har tillsammans i en gemensam arbetsgrupp arbetat för att hitta framtida verksamhetsförutsättningar för metron.  Man har tagit fram fem alternativa trafikeringsmodeller. Förutom modellen där ett vändspår byggs i Mattby har man övervägt att metron kör enligt den ursprungliga projektplanen, att det körs ökad busstrafik vid sidan av metron, att tre av fyra tågen kör under rusningstider till Stensvik och ett stannar i Hagalund samt ett alternativ där alla tåg kör till Stensvik.   

I den gemensamma arbetsgruppen tog man inte ställning till vilket skulle vara den bästa lösningen utan man konstaterade vilka möjligheter och krav de olika alternativen har.

HRT anser att det bästa med modellen där ett vändspår byggs i Mattby är det att förlängning av Hagalunds linje till Mattby erbjuder möjligheten att köra ända till Mattby med tät turintervall och linjernas belastning delas mer jämt än i de övriga alternativen. Vändspåret i Hagalund kan fungera som reserv vid trafikstörningar och användning av depån i Mossberget kan planeras flexibelt.

Vändspåret i Mattby garanterar metrons kapacitet långt in i framtiden

Enligt prognoser garanterar vändspåret i Mattby en tillräcklig kapacitet för passagerartransport år 2030 även om metrons turtäthet skulle påverkas av att metron inte är förarlös utan har förare.  Vändspåret möjliggör tillsammans med automatisering av metron utvecklandet av metrosystemet långt in i framtiden, till exempel när metron förlängs från Stensvik. 

Kostnaderna för byggandet av vändspåret beräknas uppgå till ca 99,6 miljoner euro och de beror delvis på hur lång tid byggandet tar.

Modell där alla tåg kör till Stensvik förutsätter investeringar som kostar nästan 200 miljoner euro och förlängning av metron till Stensvik skulle bli försenad med fem år. Kostnader som orsakas av de direkta busslinjerna beror på antalet bussar men är ca 10-15 miljoner euro per år.

Enligt nuvarande prognosen börjar metron köra till Stensvik 2023. Byggandet av vändspåret skulle försena metrotrafiken till Stensvik med ca 1,5 år. Syftet är att den automatiserade metrotrafiken ska inledas i slutet av 2020-talet.