Kollektivtrafiken ökar i popularitet i HRT-området tack vare biljettförnyelsen

HRT förnyar kollektivtrafikens betalzoner och biljetter under våren 2019. HRT:s styrelse beslöt om de nya biljettpriserna i sitt möte 30.10. Biljettpriserna sänks kalkylmässigt med 1,3 procent. I den nya modellen delas HRT-området in i fyra zoner som heter A, B, C och D. Du köper din biljett för alla de zoner inom vilka du reser.

I zonerna ABC behöver du dock en AB-, BC- eller ABC-biljett eftersom det inte går att köpa biljetter för en enstaka zon A, B eller C.  Den nya 30-dagarsbiljetten för zonerna AB  eller BC kostar 5 euro mer än den nuvarande interna periodbiljetten men den nya biljetten gäller i ett större område. Många som nu reser med den interna periodbiljetten får sin biljett förmånligare i framtiden. En helsingforsare som har Helsingfors interna periodbiljett betalar i dag 8,40 euro för tur-returresa t.ex. till Hagalund, Alberga eller Myrbacka. I framtiden kan alla ovannämnda resor göras med AB-periodbiljetten.

När de nya zonerna träder i kraft tas en ny biljett i bruk. Den nya tilläggsbiljetten kan köpas om man redan har en giltig periodbiljett men behöver resa utanför periodbiljettens giltighetsområde. Om kunden t.ex. har en AB-periodbiljett och vill resa till zon C, är det möjligt att köpa en tilläggsbiljett för zon C som kostar 2,50 euro.

Många som nu använder regionbiljett får sin biljett förmånligare i framtiden eftersom de kan resa med en AB- eller BC-biljett istället för regionbiljetten. Då kostar en 30-dagarsbiljett nästan 44 procent dvs. 47 euro mindre än den nuvarande regionbiljetten. Detta gäller många eftersom det bor över 600 000 människor i zon B dvs. nästan hälften av invånarantalet i HRT-området.

”Zonförnyelsen ökar användningen av kollektivtrafiken särskilt i zonerna B och C. Antalet resor med kollektivtrafiken ökar och samtidigt görs färre resor med bil framförallt i riktning mot Helsingfors. Enligt prognoser ökar resekilometrar i kollektivtrafiken med 5 % tack vare förnyelsen”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

HRT kommer att erbjuda en ny, fortlöpande periodbiljett som debiteras var 30:e dag. Denna periodbiljett är det förmånligaste sättet att åka kollektivt. En förutsättning för priset är att beställningen är giltig minst 360 dygn.

I slutet av meddelandet finns en länk till pristabellen där det finns mer information om biljetterna och priserna i den nya zonmodellen.

Biljettpriserna baserar sig på resans längd

”HRT förnyar betalzonerna för att eliminera nackdelarna med det nuvarande systemet. De nuvarande biljettområdena följer kommungränserna och korta resor som överskrider kommungränserna är dyra jämfört med resans längd. Ett annat problem är att man kan med en och samma biljett göra väldigt olika resor: i öster kan man resa med Helsingfors interna biljett ända till gränsen mot Sibbo men i väster går gränsen för regionbiljetten redan vid Hanaholmen”, säger Suvi Rihtniemi.

Förnyelsen gör biljettsortimentet enklare. De nuvarande biljetterna och reseområdena är svåra att uppfatta: vad betyder region, närregion 2 och närregion 3. De nya zonerna och biljetter som baserar sig på avståndet från Helsingfors centrum och vars namn anges med bokstäver ABCD är enklare att förstå.

Alla studerande får 45 procent rabatt på periodbiljetten

HRT-kommunerna subventionerar studerandes kollektivtrafikresor årligen med ca 28,5 miljoner euro. Idag behöver en studerande som är över 30 år ha ett positivt beslut från FPA om studiestöd för att kunna få HRT:s rabatt. I samband med zonförnyelsen utvidgas studerandes rätt till rabatt så att åldersgränsen och kravet om positivt beslut om studiestöd slopas. Studierabatten förutsätter att personen studerar på heltid. För att inte öka kommunernas utgifter från den nuvarande nivån, minskas rabattprocenten med fem procent dvs. i framtiden får studerande 45 procent rabatt på periodbiljetterna. Rabatten beviljas inte längre för enkelbiljetter som köps med resekortet.

Från och med början av 2019 kan en lärare som reser med sina elever mellan klockan 9 och 15 åka gratis.

Redan 2015 beslöt HRT:s styrelse att beviljandegrunderna för pensionärernas rabattbiljetter och invalider förblir desamma men rabattprocenten blir enhetlig, dvs. 50 procent. Synskadade har rätt till fribiljett och den som reser med ett barn som är i barnvagn har även i fortsättningen rätt att resa utan biljett. Även personer som rör sig med rullstol har rätt att resa utan biljett. Åldersgränsen för barnbiljetten stiger till 17 år.

År 2015 beslöt HRT:s styrelse också om en rabatt på enkelbiljetten som alla invånare i HRT-kommunerna som fyllt 70 år får. I zonmodellen får pensionärer rabatt på de enkelbiljetter som köps med HRT-kortet. Rabatten är 50 % av vuxnas enkelbiljetter och tilläggsbiljetter. Rabatten gäller alla dagar på resor som börjar mellan klockan 9 och 14.

Byte av resekort och övergång till zontariff

HRT lanserar nya zoner och biljetter för kollektivtrafiken när största delen av resekorten har bytts ut mot nya. Byte av resekorten började 23.10. Måltidtabellen är att de nya zonerna träder i kraft våren 2019.
Innan den nya zontariffen kan tas i bruk krävs tester så att man kan säkerställa att allt fungerar klanderfritt. HRT följer med situationen och säkerställer att tillräckligt många gamla resekort har bytts ut mot de nya HRT-korten innan de nya zonerna tas i bruk. Tills dess gäller de nuvarande biljetterna och priserna.

 

Pristabell: biljetterna och biljettpriserna i den nya zonmodellen