Nya rekord sattes under stadscykelsäsongen 2018

Under denna säsong gjordes över tre miljoner resor med stadscyklarna i Helsingfors och Esbo.

Nya rekord sattes under denna stadscykelsäsong som avslutade i slutet av oktober. Under de livligaste dagarna gjordes ca 14-16 resor per dag i Helsingfors med varje stadscykel. Med en cykel cyklades i genomsnitt nio resor per dag i Helsingfors och tre resor per dag i Esbo. Sammanlagt gjordes över tre miljoner cykelturer med stadscyklarna.

Ca 48 500 personer hade registrerat sig för hela säsongen, ca 6 400 för en vecka och ungefär 15 000 för en dag.
Cykelsäsongen startade redan i april i Helsingfors och då fanns det 149 cykelstationer. I Esbo började säsongen i maj och då togs 70 cykelstationer i bruk. Tjänsten utvidgades till Alberga i början av augusti och då fick Esbo 35 nya stationer. Sammanlagt var det 254 cykelstationer och 2 550 cyklar i bruk i Helsingfors och Esbo.

I Helsingfors är användningsgraden av stadscyklar hög jämfört med många andra länder eftersom med varje cykel cyklades ca 9 resor per dag. I den övriga världen görs vanligen ca 4 resor per dag med stadscyklar.

Enligt HRT:s sakkunniga Tarja Jääskeläinen är en av orsakerna att stadscyklarna är så populära att det är lätt och enkelt att låna en stadscykel:

”Det är snabbt att röra sig med stadscykeln och det är enkelt att låna och returnera cykeln. Cykeltjänsten fungerar som en del av kollektivtrafikens tjänster och cykelstationerna har placerats så att de ligger nära hem och arbetsplatser. Också det fina vädret uppmuntrade till att cykla”, säger Jääskeläinen.

Stadscyklarna är ett enkelt färdsätt också för turister även om cyklarna är särskilt avsedda för invånarna.

”Stadscykeln har blivit en del av stadsbornas identitet. Det är enkelt att använda stadscyklar och samtidigt är det ett viktigt val för hälsa och klimat”, säger Jääskeläinen.

Stadscyklisterna är nöjda

Användarna av stadscyklar är ganska nöjda med tjänsten. Tjänsten fick betyg 3,8 på skalan  1-5 där 1 är dålig och 5 mycket bra. Det högsta betyget (4,4) gavs för tjänstens avgifter. Det lägsta betyget (3,0) i enkäten fick cyklarnas tillgänglighet och köp av abonnemang vid stationens betalterminal. I år besvarade 7 935 personer enkäten.

79 % av stadscyklisterna berättade att de använder tjänsten under fritiden, 56 % på resor mellan hemmet och arbetet och 55% på ärenderesor.
De flesta dvs. 35% använde stadscykeln 2-4 gånger per vecka, 26% 1-3 gånger per månad, 15% ungefär en gång per dag och 8% flera gånger per dag. Den vanligaste användaren gör cykelresor ganska sporadiskt. Största delen av resorna görs av en liten grupp cyklister som använder stadscyklarna mycket. Ca 20% av användarna gör 60% av alla stadscykelresorna.

Av alla stadscyklister använder 73 % tjänsten i Helsingfors, 8 % i Esbo och 19 % i båda städerna. Största delen av användarna är från Helsingfors och Esbo: 80 % av resorna görs av personer som bor inom stadscykelområdet.

49% av användarna kombinerar stadscykeln med kollektivtrafiken då och då, 28 % gör ofta en del av sin resa med stadscykeln, en del med kollektivtrafiken. Resor som börjat eller slutat vid en station är klart vanligare för personer som bor utanför stadscykelområdet.

De som bor inom stadscykelområdet gör flera resor endast med stadscykeln medan de som bor utanför stadscykelområdet gör flera anslutningsresor till kollektivtrafikens stationer eller hållplatser.

Resorna med stadscyklar har ersatt framförallt resor som annars görs till fots eller med spårvagn och buss. 17 % av cyklisterna berättar att de har använt stadscyklar i stället för bil.

69% av stadscyklisterna berättar att tjänsten har gett tidsbesparingar, för de flesta 11-20 minuter per vecka.
Hur stadscykeltjänsten fungerar uppföljs och utvecklas med hjälp av statistik, kundkontakter, respons och enkäter.

Du kan läsa mer om resultaten från kundenkäten här (på finska):

Kundenkät 2018

Helsingfors får nya cykelstationer och cyklar nästa år, i Esbo utvidgades tjänsten redan i år

Nästa år utvidgas stadscykelstjänsten i Helsingfors österut och norrut. HST utredde invånarnas önskemål och behov om placering av stationerna meden  kartenkät. HRT fick över 8 000 svar.

”I norr begränsas området söder om Ring I av Sockenbacka och Åggelby. I östra Helsingfors placeras cykelstationerna så att den östligaste cykelstationen är i Botby”, säger HST projektchef Samuli Mäkinen.

Helsingfors får 88 nya stationer och 880 nya cyklar. Mer information om cykelstationernas placering år 2019 publiceras vid årsskiftet.

I Esbo sker det inte några ändringar i antalet cyklar eller cykelstationer.

”Vi utvidgade tjänsten från södra Esbo till Alberga enligt invånarnas önskemål i början av augusti”, säger Esbos trafikstyrningschef Johanna Nyberg.

”Med stadscyklarna görs både cykelturer och anslutningsresor till kollektivtrafikens stationer i Esbo.  Resor mellan Esbo och Helsingfors görs närmast vid Otnäs och Kägeludden”, säger Nyberg.

Nästa stadscykelsäsong startar i Helsingfors och i Esbo i början av april 1.4.2019. Registreringen öppnas ca två veckor innan den nya säsongen börjar. De nya stationerna i Helsingfors tas i bruk i början av maj.

Nästa år utvidgas stadscykelstjänsten i Helsingfors österut och norrut. I Esbo sker det inte några ändringar i antalet cyklar eller cykelstationer. Bild: Lauri Eriksson