Ge din åsikt om utkastet till linjenätet i Haga senast 3.11

HRT har utarbetat ett utkast till linjenätsplan i Haga. Du kan kommentera planen fram till söndag 3.11. Du kan bekanta dig med utkastet via bloggen. HRT önskar att invånarna kommenterar planen just via bloggen.
Alla kan kommentera planen, dvs. du behöver inte bo i Haga. HRT önskar att också personer som ofta rör sig i området ger sin åsikt.
Du kan lämna din åsikt om planen även via HRT:s responssystem och kundservice.
När kommenteringstiden har gått ut, går HRT:s planerare igenom alla kommentarer. Planen beräknas vara klar senast i slutet av året. Syftet är att det nya linjenätet tas i bruk i augusti 2021.

Ny stomlinje ersätter linjerna 40, 41 och 43

Utkastet gäller busslinjerna i Haga och Gamlas, dvs. linjerna 33, 37, 40, 41, 42, 43, 52 och 431. Det största förändringsförslaget gäller linjerna 40, 41 och 43 som ska ersättas med en stomlinje. Stomlinjen ska ha tät trafik från centrum till Gamlas via Södra och Norra Haga. 
T.ex. respons som lämnats in till HRT, kommentarerna på bloggen samt resvaneundersökningen i Haga fungerar som utgångspunkt för utarbetandet av utkastet.
Målet är att skapa ett enklare linjenät som erbjuder bättre anslutningsförbindelser och som är enkelt att använda.

Invånarmöte om planen i Norra Haga 24.10

HRT ordnar ett invånarmöte om linjenätsplanen torsdag 24.10 kl. 18-19.30 i Valkea talo i Haga på adressen Ilkkavägen 4, Helsingfors.

I början av invånarmötet håller HRT en inledande info. Efter det finns det tid för diskussion och frågor.

Blogg