HRT sänker biljettpriserna på längre resor i början av 2020

HRT:s styrelse beslöt om de nya biljettpriserna i sitt möte 29.10. I början av 2020 kommer HRT sänka priserna på ABC-, BCD-, CD- och ABCD-biljetterna. Detta gäller både enkel- och periodbiljetter. Priserna på AB-, BC- och D-biljetterna förändras inte.

”För första gången i HRT:s tioåriga historia sänker vi biljettpriserna så här mycket. Vi sänker priserna på längre resor, eftersom det effektivaste sättet att minska utsläpp från trafiken är att allt fler väljer kollektivtrafiken framför den egna bilen”, säger verkställande direktören Suvi Rihtniemi.
Kollektivtrafikens servicenivå i zonerna C och D är sämre än i områden som ligger närmare Helsingfors centrum. Kollektivtrafikutbudet i zonerna A och B är utmärkt. Reseområdet för AB- och BC-biljetterna är väldigt stort och tack vare biljettens giltighetstid (80 minuter) kan man resa med en AB- och BC-enkelbiljett i många fall tur- och returresan.

Så här förändras biljettpriserna i början av 2020

Enkelbiljetter Pris 2019 Pris 2020
AB, BC och D *  2,80 2,80
ABC 4,60 4,10
BCD  5,40 4,10
CD 4,20 3,20
ABCD 6,40 5,70
Periodbiljetter Pris 2019 Pris 2020
AB, BC och D *  59,70  59,70 
ABC 107,50 96,70
BCD  115,80 96,70
CD 98,00 77,60
ABCD 156,40 139,70

* AB-, BC- och D-biljetternas pris påverkas inte av förändringen.

Tabell, priserna 2019 och 2020

Kontrollavgift föreslås höjas

Kontrollavgiften är 80 euro sedan 2007. HRT föreslår att kontrollavgiften höjas till 100 euro. I de övriga nordiska länderna varierar avgiften mellan 100 euro och 155 euro. HRT går miste om intäkter på 8-10 miljoner euro om året på grund av tjuvåkning.

Sveaborgsbiljetten upphör

Från och med början av 2020 går det inte längre att köpa Sveaborgsbiljetter. Biljetten gäller i 12 timmar och den duger endast på Sveaborgsfärjan. Med alla andra HRTS:s biljetter kan man byta färdmedel och därför har Sveaborgsbiljetten orsakat förvirring.