Lövhalkan här igen

Det är viktigt att vara försiktigt när man rör sig ute i trafiken nu när träden fäller sina löv. Det innebär att det blir halt på spårvagnsspåren och spårvagnarnas bromssträcka förlängs. Löv som samlas och fastnar i spårvagnsspåren blir snabbt till en oljig smet och det gör att det blir väldigt halt.

Det gäller att bilister, cyklister och gående håller extra avstånd. Se dig om en extra gång innan du korsar spåren.  

Spårvagnarna är tvungna att sänka hastigheten och kan därför vara försenade. Där det finns många träd blir det mycket löv i spåret och extra halt, t.ex. på Backasgatan och Munksnäs allén.

HST:s speciella fordon som rensar spåren kör flitigt under den här perioden.