Ersättning för periodbiljett på grund av strejken 25.11

Om du har en giltig periodbiljett antingen på ditt HRT-kort eller i HSL-appen, kan du få ersättning om du kan visa att du inte har kunnat använda kollektivtrafiken på dina vanliga resor under strejken. Du kan få ersättning för en dag. Ersättningen betalas i form av period eller värde som laddas på kortet. I HSL-appen betalas ersättningen i form av biljettkod med vilken du kan köpa en dygnsbiljett.

Sök ersättning inom två månader från strejkens slut. Nedan på denna sida finns blanketten för ansökan om ersättning. Fylla i blanketten och lämna den till något serviceställe, skicka den per e-post till adressen apj@hsl.fi eller per post till adressen HRT Helsingforsregionens trafik, PB 101, 00077 HRT. Om poststrejken fortsätter, kan det ta en lång tid innan HRT får din blankett om du skickar den per post.  Ansökan behandlas så snabbt som möjligt.

Du får beslutet per post och ersättningen betalas till ditt bankkonto. Du kan få ersättningen också på servicestället där ersättningen laddas på ditt HRT-kort i form av period eller värde. Om du har köpt din periodbiljett via HSL-appen, kan du få ersättningen endast på HRT:s egna serviceställen på Järnvägstorget, Östra Böle eller Östra centrum.

För mer information kontakta HRT:s kundservice tfn (09) 4766 4000 må–fre kl. 7–19, lö–sö kl. 9–17

Blanketten för ansökan om ersättning

Blanketten för ansökan om ersättning