Välkommen att kommentera nästa års trafikeringsplan

Vi har publicerat ett utkast om trafikeringsplanen 2020-2021 och nu har du möjligheten att kommentera den på våra webbsidor fram till 8.12.2019. Trafikeringsplanen innefattar följande års ändringar i trafikeringen.

Planen omfattar buss-, tåg-, spår-, metro- och färjetrafiken.  De ändringar som presenteras i trafikeringsplanen träder till största delen i kraft antingen då sommartrafiken inleds den 15 juni 2020 eller vid övergången till hösttrafik den 10 augusti 2020.

Du kan ge respons om planen via vår webbsida Respons kan lämnas fram till den 8 december 2019.

Vi går igenom kommentarerna och granskar trafikeringsplanen än en gång utifrån kommentarerna. HRT:s styrelse behandlar trafikeringsplanen vid sitt möte den 21 januari 2020.