Delvis avbrott i biljettförsäljningen natten mellan 4.12 och 5.12

Det görs uppdateringar i HRT:s bakgrundssystem natten mellan onsdag och torsdag 4.-5.12 kl. 22.30-00.30.

Systemuppdateringen tar högst ca 2,5 timmar. Under denna tid går det inte köpa biljetter i R-kiosker och övriga försäljningsställen eller i de stora biljettautomaterna.

Biljetter kan köpas under avbrottet:

  • via HSL-appen (enkel-, dygns- och periodbiljetter)
  • i kortläsaren (värdebiljetter)
  • i HRT:s enkelbiljettautomater
  • i parkeringsautomaterna i Helsingfors
  • av bussförarens försäljningsenhet (enkelbiljetter och 1 dygnsbiljetter med kontanter)

Om du reser under serviceavbrottet, kan du också köpa enkelbiljetter i förväg eller ladda värde eller period på ditt HRT-kort. HSL-appen kan laddas ner till Android- eller iPhone-telefoner.


Läs mer on HSL-appen: hsl.fi/sv/applikation

Försäljningsställen: hsl.fi/sv/sok-forsaljningsstalle