Ge din åsikt om utkastet till linjenätet i Kivistö senast 22.12

Vi har utarbetat ett utkast till linjenätsplan i Kivistö och du kan kommentera planen fram till 22.12.. Till bloggen (på finska)

Vi önskar att invånarna kommenterar planen just via bloggen. Du kan lämna din åsikt om planen även via HRT:s responssystem och kundservice. När kommenteringstiden har gått ut, går HRT:s planerare igenom alla kommentarer. Syftet är att det nya linjenätet tas i bruk i augusti 2022.

Utkastet gäller busslinjerna 431-434, 443-447, 576, 616 och 971.

Målet är att skapa ett enklare linjenät som erbjuder bättre förbindelser till viktiga mål i Kivistö och som är enkelt att använda. Målet är också att erbjuda jämnare turtäthet. Vi har också beaktat resenärernas önskemål vad gäller kollektivtrafikservicen tidigt på morgonen och nattetid.

Du kan träffa våra planerare i Kivistö måndag 16.12 kl. 13.30-19 i invånarlokalen Rubiini. Välkommen att ställa frågor om planen.

Vi har använt resvaneundersökningen som utgångspunkt för utarbetandet av utkastet.