HRT sänker priserna på ABC-, BCD-, CD- och ABCD-biljetter i början av året

HRT sänker priserna på ABC-, BCD-, CD- och ABCD-biljetterna 1.1.2020. Detta gäller både enkel- och periodbiljetter. Priserna på AB-, BC- och D-biljetterna förändras inte. Återförsäljaren kan ta ut en serviceavgift vid köp av biljett.

Att åka kollektivt istället för bil påverkar mest utsläpp från trafiken, och därför sänker vi priserna på längre resor.

Antalet turer i zonerna C och D är färre än närmare Helsingfors centrum. Kollektivtrafikutbudet i zonerna A och B är utmärkt. Reseområdet för AB- och BC-biljetterna är omfattande och bytestiden, 80 minuter, lång. I många situationer hinner man göra tur- och returresan med en och samma AB- eller BC-enkelbiljett.

 

Så ändras biljettperiserna 1.1.2020

Enkelbiljetter Pris 2019 Pris 2020
AB, BC och D * 2,80 2,80
ABC 4,60 4,10
BCD 5,40 4,10
CD 4,20 3,20
ABCD 6,40 5,70
Periodbiljetter 30 dygn Pris 2019 Pris 2020
AB, BC och D * 59,70 59,70
ABC 107,50 96,70
BCD 115,80 96,70
CD 98,00 77,60
ABCD 156,40 139,70

* AB-, BC- och D-biljetternas pris påverkas inte av förändringen.

Biljettpriserna 1.1.2020 (pdf)

 

Återförsäljaren kan ta ut en serviceavgift vid köp av biljett

Försäljningsställen som säljer HRT:s biljetter kan ta ut en serviceavgift vid köp av biljett från och med början av 2020. HRT genomförde ett anbudsförfarande 2019 och ett av villkoren var att HRT inte betalar försäljningsarvode för återförsäljarna fr.o.m. 2020. På detta sätt behandlas alla aktörer likvärdigt.

Återförsäljaren bestämmer själv vilken försäljningsarvode den tar ut. HRT har inte tills vidare information om återförsäljarna kommer att ta ut en serviceavgift och hur stor den eventuella avgiften är. I de eventuella ersättningarna ersätter HRT endast priset på biljetten men inte serviceavgiften. Försäljningsställen kan själv besluta om ersätta också serviceavgiften eller inte.
 
Serviceavgiften debiteras inte i HSL-appen, automaterna eller i tjänsten som senare tas i bruk. 

Lista över automaterna >

 

Försäljning av Sveaborgsbiljetten upphör 31.12

 i början av 2020. Sveaborg ligger i zon A och man kan resa dit med alla HRT:s biljetter i vilka ingår zon A dvs. med AB-, ABC- och ABCD-biljetterna. På Sveaborgsfärjan duger enkel-, dygns- och periodbiljetterna. Läs mer om biljetter som gäller på Sveaborgsfärjan.