Tätare busstrafik i Haga och snabbare förbindelser till järnvägsstationer

Busslinjenätet i Haga förnyas hösten 2021. Linje 40 kör från Elielplatsen via Södra och Norra Haga till Gamlas. Linjen blir en stomlinje med turtäthet på ca 8 minuter på vardagar. I dagtid går bussar både på vardagar och under veckosluten med 10 minuters intervall.

Linje 52 börjar trafikera rutten Kungseken – Gamlas – Hoplax station – Munkshöjden – Otnäs. Bussarna kör morgon till kväll med 10 minuters intervall och övriga tider mest med 15 minuters intervall.

Rutten för linje 41 förkortas från Gamlas till Norra Haga station. Linje 43 från Elielplatsen till Kungseken läggs ner och närbuss 33 får en ny rutt i Haga,

Syftet med förändringarna är göra det radiella busslinjenätet i Haga-Gamlas enklare samt förbättra anslutningsförbindelser till järnvägsstationerna. När linje 40 fortsätter till Gamlas, bor nästa två tredjedelar av invånarna i området Haga-Gamlas högst 400 m från busshållplatserna. Linje 52 erbjuder i framtiden täta förbindelser både till Gamlas och till Hoplax station. 

De nya linjerna tas i bruk när hösttrafiken inleds 2021.  

HRT har planerat det nya linjenätet i tätt samarbete med invånarna i Haga och Gamlas. Invånarna kunde ge respons om planen bland annat via bloggen och på invånarmötet. HRT:s planerare har utarbetat utkastet på basis av kommentarerna. 

.