Gratis anslutningsparkering i Dickursby, Myrbacka, Lejle och Räckhals med kollektivtrafikbiljett

Du kan parkera gratis på Vandas anslutningsparkering vid tågstationerna i Dickursby, Myrbacka, Lejle och Räckhals under 12 timmar om du har en giltig kollektivtrafikbiljett. Utan kollektivtrafikbiljetten kostar parkeringen 5 euro. Förändringen träder i kraft på måndag 13.1.

Du ska mata in registernumret på din bil i parkeringsautomaten och visa din kollektivtrafikbiljett för QR-läsare eller kortläsare. Automaten ger dig en parkeringsbiljett som du inte behöver lägga i framrutan
Utan kollektivtrafikbiljetten kostar parkeringen 5 euro. Men också då är parkeringstiden max 12 timmar. Du kan betala antingen direkt i parkeringsautomaten med ditt betalkort eller via mobilappen (Easypark, Parkman, eParking eller Moovy).
Förändringen genomförs för att de som fortsätter sin resa med kollektivtrafiken skulle hitta en ledig parkeringsplats på anslutningsparkeringsområdena. På detta sätt räcker parkeringsplatserna bättre till för sitt ändamål och den som behöver infartsparkera kan göra det.
 

Läs mer om infartssparkeringen >