Hissarna vid Järnvägstorgets metrostation kan tas i bruk tidigast i mars

Hissarna vid Järnvägstorgets metrostation är ur bruk tills vidare. Stationen är inte tillgänglig på grund av reparation av hissarna. När reparationsarbetet blir klart meddelas senare.

De närmaste tillgängliga rutterna till och från metron går via Helsingfors universitets eller Kampens metrostation. Cyklisterna samt personer som reser med barnvagn, med stora bagage eller i rullstol ska använda dessa stationer.

Tillgängliga rutter till metron från centralstationen:

Från Järnvägstorget österut: Från hållplats Järnvägsstation H0301 dvs. framför stationen med spårvagn 3, 6, 6T, 7 eller 9 till Helsingfors universitets eller Hagnäs metrostation.

Från Järnvägstorget västerut och i riktning mot Esbo: Från hållplats Järnvägsstation H0302 dvs. framför stationen med spårvagn 7 eller 9 till spårvagnshållplats Kamptorget. Från Kamptorget till Kampens metrostation tar du dig enklast genom att gå på Fredriksgatan ca 50 m i riktning mot Tölö till andra sidan av Elhuset.

Tillgängliga rutter från metron till Brunnsgatan och centralstationen

Från öst med metron till Helsingfors universitets metrostation, via ingång A till spårvagnar och med linje 3, 6, 6T eller 9 till Brunnsgatan. Alternativt finns det en tillgänglig förbindelse via ingång G på Helsingfors universitets metrostation. Ingång G ligger på Mikaelsgatan i det s.k. Fenniahuset.

Till centralstationen och tågplattformar tar du dig från Elielplatsen samt från Bergbomsgränden.

Från väst till Kampens metrostation  och via ingång A, B eller C till hållplats Kamptorget H0824 och sedan med spårvagn 7 eller 9 till Brunnsgatan framför centralstationen. Den närmaste tillgängliga ingången till centralstationen är från Elielplatsen.

Kartor över stationerna och närområdena hittar du i Reseplaneraren och i pdf-form här.