Vi är med på boendemötet i Helsingfors på torsdag 30.1

Helsingfors borgmästare ordnar ett boendemöte på torsdag 30.1.2020 i Sörnäs på adressen Aspnäsgatan 6. Denna gång ordnas boendemötet för invånarna i Hagnäs och Sörnäs men också andra är välkomna.

Boendemötet startar kl. 17.30 som pop up evenemang och på plats finns också HRT:s sakkunniga som berättar om aktuella ärenden i området. Det finns också andra aktörer. Diskussionen börjar kl. 19 och slutar kl. 20.30.