Vi mäter kundnöjdhet och fordonskvalitet i kollektivtrafiken under våren

Kundnöjdhetsundersökning våren 2020

Vi mäter hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiktjänsterna i HRT-området med en enkät som genomförs ombord på olika kollektivtrafikmedel. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att förbättra vår service.

Vi använder resultaten för att utveckla kollektivtrafiken samt i personalutbildning och i beräkning av kvalitetsincitament i den konkurrensutsatta trafiken. Resultaten är tillgängliga i HRT:s öppna nätdatabas https://hsl.louhin.com/asty/ efter undersökningsperioden.

Kundnöjdhetsundersökningen görs på bussar, närtåg, spårvagnar och i metron 13.1–15.5. Målet är att samla in åsikter från 29 000 passagerare.

Kvalitetsundersökning av fordon våren 2020

Vi undersöker kvaliteten i kollektivtrafikfordon med en observationsstudie. Syftet med kvalitetskontrollen är att garantera rena, trygga och välskötta fordon för kollektivtrafikens kunder i HRT-området.

Våren 2020 genomförs kvalitetsstudien i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken 13.1–15.5. Under undersökningsperioden kontrolleras skicket på ungefär 4 000 bussar och vagnar.

Fältarbetet både i kundnöjdhetsundersökningen och i kvalitetsundersökningen genomförs av Taloustutkimus Oy på uppdrag av HRT.