Brandlarmsystem testas på Hagalund metrostation under två nätter 3.-6.2

Brandlarmsystemen testas på Hagalund metrostation nätterna mellan 3.-4.2 och 5.-6.2 efter att metron har slutat att trafikera. Detta kan orsaka buller i närområdet.