Brandlarmsystem testas vid Idrottsparkens metrostation under två nätter 10.-13.2

Natten mellan 12.-13.2 testas brandlarmsystemet på Idrottsparkens metrostation efter att metron har slutat trafikera. Detta kan orsaka buller på närområdet.