Spårvagnarna i rekordskick förra hösten

Hösten 2019 var spårvagnsparken i bättre skick än någonsin tidigare i vår kvalitetskontroll. Den genomsnittliga poängen för kvalitetsavvikelser var 4 jämfört med 10 förra våren.
Spårvagnarnas kvalitet var bättre nästan oberoende av vilka faktorer som användes vid mätningen. Mest minskade avvikelsepoängen för trappor och golv jämfört med våren 2019. I siffrorna syns det faktum att golvbelysningen i ledspårvagnarna har ersatts med reflekterande tejp. Golvbelysning som inte fungerade var tidigare orsaken till största delen av avvikelserna i ledade spårvagnar.
Metrotågens skick var något bättre jämfört med våren 2019. De genomsnittliga avvikelsepoängen för metrotågen var förra hösten 49, medan de registrerade poängen på våren var i genomsnitt 51. I metrotågen registrerade kvalitetskontrollörerna flest brister i fönster och fönsterposter, samt i väggar och stödstänger.
I lokaltågstrafiken blev de äldre Sm5-tågen i sämre skick, medan skicket på den nyare tågserien förbättrades, så skillnaden mellan de två tågserierna ökade. Flest brister noterades i sätenas och toaletternas renlighet. De genomsnittliga avvikelsepoängen för lokaltågen var 70 på hösten och 67 förra våren.
De genomsnittliga avvikelsepoängen för bussarna var 34 på hösten och 30 på våren. Brister noterades i huvudsak på utsidan av karossen och i fönster, väggar och stödstänger, så felen var de samma som tidigare.

Kvalitetskontrollen ger nöjdare kunder

Förra hösten kontrollerade vi skicket på sammanlagt fler än 4 000 bussar och rälsfordon. Ju färre avvikelsepoäng som kvalitetskontrollanterna noterar, desto bättre är kvaliteten på vagnparken. Resultaten för olika färdmedel är inte jämförbara på grund av de olika egenskaperna hos fordonen och antalet undersökta kvalitetsfaktorer.
Syftet med vår kvalitetskontroll är att göra resandet så angenämt som möjligt. Vi använder kvalitetspoäng för att kunna definiera vilka kvalitetsbonusar som ska utbetalas till trafikföretagen och vilka kvalitetssanktioner som trafikföretagen ska erlägga.
Vi har genomfört kvalitetsundersökningar sedan år 2012. Sedan dess har våra kunder blivit nöjdare med vagnparken inom kollektivtrafiken gällande alla färdmedel.